مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای انگلیسی, زبان انگلیسی, جمعیت انگلستان ...

انگلیسی جمعیت. انگلستان جشنواره غذا عادلانه است. طولانی Tannoy اطلاعیه ها. چادر داخلی در نزدیکی اصطبل

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها مردمجمعکارناوالنمایشگاهفستیوالکسیصوتصداهاجمع آوریازدحامfiesta
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0303,0.0278,-0.0375,0.0343,-0.0669,0.0435,-0.0499,0.0464,-0.0417,0.042,-0.0318,0.0318,-0.0368,0.0455,-0.0387,0.038,-0.0375,0.0327,-0.0297,0.0308,-0.0298,0.0282,-0.0262,0.0327,-0.0346,0.0312,-0.0415,0.0419,-0.0441,0.0435,-0.0347,0.0316,-0.0326,0.0345,-0.0331,0.0379,-0.029,0.0283,-0.0287,0.0234,-0.0309,0.027,-0.0444,0.0474,-0.0314,0.0325,-0.0345,0.035,-0.0285,0.0263,-0.0377,0.0366,-0.0367,0.0387,-0.0409,0.0354,-0.0489,0.0451,-0.0395,0.0375,-0.0596,0.0641,-0.0388,0.0342,-0.0526,0.0411,-0.0458,0.037,-0.0341,0.041,-0.0361,0.0357,-0.0367,0.0449,-0.0461,0.0421,-0.0524,0.0476,-0.0492,0.038,-0.0548,0.0576,-0.0447,0.0411,-0.0387,0.0347,-0.0604,0.0654,-0.0422,0.037,-0.0399,0.0361,-0.0352,0.0345,-0.0436,0.0334,-0.0376,0.0363,-0.0324,0.0346,-0.0299,0.027,-0.1176,0.1021,-0.0871,0.0693,-0.0818,0.0813,-0.1488,0.1327,-0.1059,0.1173,-0.1479,0.1816,-0.2027,0.1578,-0.1052,0.1068,-0.0532,0.0423,-0.1037,0.0907,-0.0606,0.0408,-0.0758,0.0762,-0.1374,0.1265,-0.1104,0.1101,-0.1041,0.1048,-0.0901,0.0894,-0.0681,0.0671,-0.1225,0.0965,-0.1057,0.1243,-0.065,0.0728,-0.0484,0.0521,-0.0347,0.0372,-0.0484,0.0497,-0.0429,0.0423,-0.1315,0.138,-0.2217,0.2711,-0.1291,0.1574,-0.1918,0.1329,-0.2025,0.2124,-0.2647,0.2911,-0.1619,0.1674,-0.1348,0.1547,-0.08,0.1028,-0.1014,0.1219,-0.1613,0.1096,-0.0782,0.0701,-0.1011,0.1254,-0.1107,0.1213,-0.1467,0.1356,-0.1305,0.0807,-0.164,0.1335,-0.102,0.0936,-0.048,0.0525,-0.0481,0.0594,-0.0389,0.0397,-0.0979,0.1054,-0.1189,0.1341,-0.1815,0.182,-0.1214,0.1641,-0.0903,0.086,-0.1059,0.1364,-0.1158,0.1105,-0.1316,0.1316,-0.142,0.1687,-0.2118,0.2377,-0.1272,0.1621,-0.1864,0.1489,-0.1467,0.1692,-0.1476,0.1689,-0.1064,0.0998,-0.0471,0.0577,-0.054,0.0441,-0.032,0.034,-0.0351,0.0351,-0.0363,0.0423,-0.0748,0.0877,-0.0917,0.1186,-0.1544,0.147,-0.1136,0.1475,-0.0787,0.0696,-0.0921,0.1302,-0.1244,0.1629,-0.1214,0.1537,-0.1601,0.1462,-0.0766,0.0934,-0.1425,0.1484,-0.1191,0.141,-0.0623,0.0822,-0.1034,0.0938,-0.115,0.1128,-0.1112,0.0975,-0.1199,0.1095,-0.0777,0.0918,-0.1069,0.1434,-0.1714,0.1664,-0.1121,0.1271,-0.1632,0.169,-0.1115,0.1001,-0.3105,0.3255,-0.1976,0.2083,-0.1787,0.2006,-0.1171,0.1293,-0.0632,0.067,-0.0437,0.0527,-0.048,0.0395,-0.0444,0.0376,-0.0334,0.0383,-0.0291,0.04,-0.0876,0.1204,-0.1196,0.1397,-0.098,0.103,-0.138,0.1089,-0.1676,0.1705,-0.1046,0.1292,-0.1659,0.1984,-0.1322,0.1572,-0.0676,0.0684,-0.0599,0.0615,-0.0637,0.0663,-0.1054,0.1108,-0.1369,0.133,-0.1546,0.187,-0.1462,0.1715,-0.2017,0.2272,-0.1242,0.1163,-0.133,0.1168,-0.1848,0.2062,-0.1602,0.1951,-0.1063,0.0897,-0.0817,0.06,-0.0589,0.0708,-0.0988,0.0769,-0.0996,0.1007,-0.0953,0.0987,-0.0955,0.1045,-0.2069,0.1578,-0.138,0.123,-0.1562,0.1343,-0.0791,0.0763,-0.0785,0.0709,-0.1647,0.1328,-0.1729,0.1299,-0.103,0.11,-0.0887,0.0801,-0.054,0.0514,-0.0491,0.0502,-0.0566,0.0546,-0.1569,0.1474,-0.1378,0.1598,-0.1193,0.1237,-0.1639,0.1307,-0.1243,0.1254,-0.1184,0.1158,-0.1027,0.1013,-0.0663,0.0565,-0.0815,0.0746,-0.0477,0.0427,-0.0444,0.0489,-0.0523,0.062,-0.0464,0.063,-0.0513,0.044,-0.063,0.0476,-0.0652,0.0546,-0.0803,0.0741,-0.0621,0.0743,-0.0688,0.0673,-0.048,0.0512,-0.0582,0.0473,-0.0847,0.0641,-0.0546,0.0578,-0.0444,0.0615,-0.05,0.0524,-0.1091,0.084,-0.1355,0.165,-0.1369,0.1414,-0.1132,0.106,-0.1943,0.1721,-0.1512,0.1372,-0.1651,0.1614,-0.1111,0.1181,-0.174,0.1891,-0.0804,0.0938,-0.1079,0.1126,-0.1186,0.1306,-0.089,0.0855,-0.1351,0.146,-0.1222,0.1116,-0.1528,0.1672,-0.1095,0.1224,-0.0934,0.0741,-0.2278,0.2131,-0.2223,0.2423,-0.0897,0.1034,-0.0621,0.0862,-0.069,0.0844,-0.0518,0.0634,-0.0854,0.0693,-0.0741,0.0821,-0.2478,0.2282,-0.1889,0.1733,-0.1504,0.1154,-0.1206,0.0942,-0.1342,0.1105,-0.1356,0.1365,-0.121,0.135,-0.1201,0.1638,-0.0963,0.0982,-0.1023,0.081,-0.0699,0.0804,-0.1223,0.121,-0.1157,0.0957,-0.0618,0.0852,-0.1371,0.1535,-0.2043,0.2185,-0.153,0.1371,-0.0741,0.1068,-0.0625,0.0631,-0.0932,0.1266,-0.1693,0.1889,-0.1219,0.1772,-0.1373,0.1166,-0.063,0.0767,-0.1916,0.1881,-0.113,0.1238,-0.1975,0.1941,-0.1094,0.176,-0.058,0.0489,-0.0728,0.0754,-0.0526,0.0737,-0.0569,0.0741,-0.076,0.1029,-0.073,0.0577,-0.1097,0.1355,-0.1669,0.1681,-0.1382,0.1568,-0.1204,0.1431,-0.1257,0.1522,-0.155,0.139,-0.1908,0.1832,-0.143,0.1401,-0.102,0.107,-0.1367,0.1192,-0.1403,0.1522,-0.1263,0.1436,-0.0732,0.0808,-0.0716,0.0718,-0.0524,0.0464,-0.053,0.0489,-0.0473,0.0556,-0.0391,0.0487,-0.0516,0.0541,-0.046,0.0413,-0.0548,0.0652,-0.0478,0.043,-0.0449,0.0506,-0.1142,0.08,-0.0929,0.0891,-0.0945,0.1256,-0.0841,0.0778,-0.1352,0.1385,-0.1276,0.1228,-0.1318,0.1365,-0.0909,0.0758,-0.0427,0.0476,-0.0597,0.0511,-0.0446,0.0472,-0.0265,0.0347,-0.0639,0.0636,-0.0651,0.0648,-0.0742,0.0595,-0.0373,0.0386,-0.0351,0.0358,-0.0806,0.0652,-0.0455,0.0423,-0.0437,0.0463,-0.0478,0.0512,-0.1521,0.1295,-0.1075,0.0856,-0.1367,0.125,-0.1041,0.1064,-0.0898,0.0861,-0.0923,0.1362,-0.0623,0.0822,-0.1309,0.1163,-0.1578,0.1673,-0.0694,0.0859,-0.0842,0.0704,-0.1108,0.1103,-0.1113,0.128,-0.081,0.0736,-0.0469,0.0475,-0.0607,0.0534,-0.0633,0.0668,-0.0752,0.0585,-0.0567,0.0587,-0.0721,0.0589,-0.0609,0.0626,-0.0512,0.0619,-0.0834,0.0629,-0.0529,0.0574,-0.0828,0.0941,-0.1396,0.1065,-0.1575,0.1435,-0.1202,0.1194,-0.0932,0.0974,-0.1424,0.1407,-0.1297,0.1121,-0.1249,0.1294,-0.1109,0.1164,-0.0744,0.0695,-0.0406,0.0446,-0.0544,0.0526,-0.0654,0.047,-0.0648,0.0797,-0.0581,0.0578,-0.0913,0.0774,-0.1826,0.1669,-0.1542,0.1493,-0.1128,0.1048,-0.1444,0.1222,-0.1609,0.1205,-0.0926,0.0933,-0.0754,0.0648,-0.1012,0.1042,-0.1243,0.1174,-0.1104,0.1392,-0.1148,0.1513,-0.0866,0.096,-0.1045,0.1239,-0.1039,0.1147,-0.0945,0.1159,-0.0635,0.0573,-0.0716,0.0609,-0.0644,0.066,-0.1466,0.1176,-0.1781,0.1917,-0.1692,0.1692,-0.1394,0.1498,-0.1301,0.1443,-0.1585,0.1548,-0.1039,0.1063,-0.1029,0.0892,-0.086,0.1077,-0.1,0.1064,-0.0558,0.0459,-0.0436,0.0464,-0.0536,0.0601,-0.0428,0.0431,-0.1581,0.1379,-0.1791,0.1645,-0.1202,0.1507,-0.0984,0.1268,-0.1411,0.1128,-0.0704,0.1021,-0.0938,0.073,-0.0546,0.0593,-0.0679,0.0543,-0.0586,0.0754,-0.1678,0.1228,-0.1376,0.16,-0.1428,0.1367,-0.1483,0.1296,-0.0919,0.0987,-0.0679,0.0747,-0.0532,0.0664,-0.0605,0.0509,-0.0562,0.0499,-0.0706,0.0771,-0.0718,0.0811,-0.0396,0.0431,-0.0403,0.0389,-0.0893,0.0838,-0.1579,0.1475,-0.0995,0.088,-0.1731,0.1795,-0.2133,0.2661,-0.1313,0.1182,-0.1729,0.164,-0.2377,0.1816,-0.1993,0.1827,-0.1957,0.1982,-0.0852,0.0662,-0.0458,0.0501,-0.0686,0.0531,-0.0323,0.0298,-0.0493,0.035,-0.0482,0.0561,-0.0389,0.0335,-0.0387,0.0392,-0.0347,0.0418,-0.0447,0.0373,-0.0559,0.0563,-0.1358,0.1388,-0.1107,0.1258,-0.1097,0.1187,-0.153,0.1647,-0.1028,0.1253,-0.1428,0.1439,-0.1009,0.1011,-0.1277,0.1768,-0.1368,0.1871,-0.1495,0.1606,-0.1212,0.137,-0.1573,0.1347,-0.1535,0.1698,-0.1359,0.1434,-0.1856,0.1561,-0.146,0.1382,-0.1541,0.109,-0.098,0.0859,-0.1515,0.0961,-0.1658,0.1955,-0.1762,0.1988,-0.1209,0.1181,-0.2308,0.2071,-0.1308,0.1656,-0.1115,0.0867,-0.0738,0.066,-0.0488,0.0586,-0.0805,0.1008,-0.2383,0.2566,-0.1734,0.1923,-0.223,0.2153,-0.1405,0.16,-0.1196,0.1472,-0.0721,0.0845,-0.1285,0.1537,-0.1475,0.133,-0.152,0.15,-0.186,0.1601,-0.0742,0.0734,-0.0577,0.0529,-0.0437,0.0382,-0.0301,0.0268,-0.0271,0.0299,-0.0285,0.0276,-0.0351,0.0312,-0.1159,0.122,-0.116,0.1268,-0.1236,0.1452,-0.1393,0.1258,-0.0732,0.0696,-0.1659,0.1708,-0.155,0.1691,-0.1767,0.1648,-0.0971,0.0948,-0.1284,0.1382,-0.0873,0.0974,-0.0531,0.0601,-0.1252,0.1895,-0.1458,0.1383,-0.1548,0.1531,-0.0781,0.0964,-0.0755,0.0616,-0.0642,0.0732,-0.0415,0.0372,-0.0543,0.054,-0.0544,0.0475,-0.0565,0.0427,-0.071,0.0687,-0.1064,0.1172,-0.1317,0.14,-0.0943,0.0971,-0.093,0.1314,-0.1375,0.1535,-0.1163,0.1577,-0.1275,0.0993,-0.0706,0.057,-0.0785,0.0817,-0.1113,0.1012,-0.0717,0.0733,-0.0743,0.0532,-0.0596,0.0496,-0.0538,0.0625,-0.0566,0.0674,-0.0484,0.0369,-0.035,0.0373,-0.0326,0.0327,-0.0811,0.1018,-0.1159,0.1063,-0.0872,0.0976,-0.0709,0.0731,-0.2062,0.1787,-0.2586,0.2495,-0.2892,0.2837,-0.1206,0.1412,-0.0529,0.054,-0.1267,0.1649,-0.1686,0.1536,-0.1675,0.1823,-0.1345,0.1565,-0.1242,0.1084,-0.0742,0.0751,-0.0741,0.0667,-0.069,0.0791,-0.0831,0.0527,-0.045,0.0446,-0.1205,0.1004,-0.1326,0.1609,-0.1779,0.1978,-0.1559,0.1545,-0.131,0.1208,-0.249,0.2672,-0.1273,0.1088,-0.1151,0.1533,-0.229,0.2287,-0.1742,0.1674,-0.1644,0.1369,-0.1936,0.2292,-0.1482,0.1528,-0.1667,0.1611,-0.1243,0.1177,-0.0767,0.0677,-0.0519,0.0534,-0.0719,0.0622,-0.0598,0.0711,-0.0349,0.0384,-0.043,0.0411,-0.0719,0.0643,-0.0789,0.0782,-0.1277,0.1483,-0.1887,0.1898,-0.1745,0.1742,-0.1353,0.1179,-0.1053,0.1032,-0.1395,0.1063,-0.1697,0.1507,-0.1173,0.1208,-0.1149,0.1351,-0.1127,0.1154,-0.0877,0.09,-0.1507,0.1419,-0.1601,0.1574,-0.1134,0.1084,-0.2119,0.2637,-0.2382,0.2397,-0.1601,0.1535,-0.1402,0.1313,-0.1495,0.1884,-0.1665,0.1318,-0.0787,0.0724,-0.0941,0.0731,-0.0444,0.0485,-0.0488,0.0606,-0.2043,0.2151,-0.2401,0.2881,-0.2329,0.1848,-0.2428,0.2484,-0.1511,0.1815,-0.1746,0.177,-0.1961,0.1705,-0.0906,0.1205,-0.0601,0.0577,-0.0504,0.0411,-0.0479,0.0593,-0.0452,0.0451,-0.0401,0.0332,-0.0425,0.0412,-0.0998,0.1009,-0.0874,0.0899,-0.1194,0.1181,-0.1529,0.131,-0.1055,0.1252,-0.1193,0.1085,-0.1102,0.1296,-0.0987,0.0932,-0.1057,0.1222,-0.0997,0.0995,-0.1184,0.1341,-0.1334,0.142,-0.1785,0.1695,-0.1362,0.1398,-0.1906,0.1939,-0.0934,0.0925,-0.1265,0.1127,-0.1344,0.1248,-0.1329,0.1309,-0.134,0.1178,-0.1809,0.1934,-0.1557,0.1908,-0.0845,0.0803,-0.0656,0.0549,-0.0559,0.0509,-0.0695,0.0563,-0.1269,0.109,-0.0813,0.0965,-0.0792,0.0778,-0.0653,0.0768,-0.0651,0.0716,-0.0748,0.0586,-0.0691,0.0733,-0.0877,0.0792,-0.0711,0.0718,-0.097,0.0837,-0.0576,0.0655,-0.0365,0.0393,-0.0449,0.0508,-0.051,0.0468,-0.0568,0.0629,-0.06,0.0388,-0.0451,0.0364,-0.0355,0.0403,-0.0674,0.0515,-0.0395,0.0382,-0.041,0.0373,-0.0573,0.0461,-0.0452,0.0472,-0.0477,0.0416,-0.0725,0.0595,-0.0647,0.0957,-0.0892,0.1004,-0.2054,0.1736,-0.1261,0.1635,-0.0726,0.095,-0.1554,0.1499,-0.099,0.1114,-0.1149,0.1062,-0.1497,0.1218,-0.1251,0.151,-0.0529,0.0682,-0.0324,0.0312,-0.0416,0.0406,-0.1858,0.196,-0.1759,0.1971,-0.2129,0.2133,-0.204,0.2227,-0.1674,0.2198,-0.1108,0.1068,-0.1476,0.1641,-0.2923,0.3267,-0.2069,0.2548,-0.2859,0.3272,-0.0695,0.0974,-0.0639,0.0574,-0.0726,0.0802,-0.0577,0.0555,-0.0595,0.0635,-0.0707,0.0786,-0.0666,0.0654,-0.0418,0.0503,-0.1013,0.0969,-0.1535,0.1532,-0.1248,0.1648,-0.1096,0.1657,-0.1082,0.16,-0.1034,0.1102,-0.0963,0.0907,-0.1806,0.1566,-0.2186,0.2173,-0.2998,0.2188,-0.1247,0.1286,-0.1246,0.1133,-0.0822,0.1099,-0.1356,0.1268,-0.067,0.0648,-0.0604,0.0695,-0.0522,0.0518,-0.0555,0.055,-0.0438,0.0353,-0.0359,0.0334,-0.0308,0.0287,-0.0855,0.0834,-0.1884,0.1794,-0.1598,0.1459,-0.1432,0.1308,-0.1533,0.1514,-0.1219,0.1082,-0.1263,0.1351,-0.1602,0.1777,-0.1146,0.1252,-0.1929,0.1277,-0.0978,0.1204,-0.1188,0.1128,-0.0952,0.1237,-0.2244,0.2293,-0.1649,0.2071,-0.1313,0.1293,-0.1654,0.1682,-0.136,0.1546,-0.1829,0.2046,-0.1512,0.2157,-0.062,0.065,-0.0457,0.0492,-0.0598,0.0607,-0.0716,0.0784,-0.0419,0.0476,-0.0941,0.1049,-0.123,0.158,-0.1188,0.1013,-0.131,0.1417,-0.1662,0.1474,-0.2037,0.1671,-0.0945,0.1011,-0.0753,0.0778,-0.2394,0.2443,-0.0909,0.1189,-0.1312,0.1601,-0.1214,0.1043,-0.1248,0.1297,-0.04,0.0469,-0.0656,0.0644,-0.0622,0.0584,-0.0705,0.0788,-0.0548,0.0867,-0.0565,0.0706,-0.1115,0.1178,-0.0649,0.0708,-0.0657,0.08,-0.0611,0.0729,-0.0759,0.0689,-0.0584,0.0591,-0.0473,0.052,-0.0678,0.0768,-0.0616,0.0499,-0.0695,0.0604,-0.0692,0.0672,-0.0455,0.0502,-0.0454,0.0434,-0.0459,0.0505,-0.0501,0.0503,-0.0539,0.0593,-0.0619,0.0446,-0.0449,0.0484,-0.0529,0.0441,-0.1038,0.094,-0.0449,0.0518,-0.0485,0.0469,-0.0405,0.0465,-0.0445,0.042,-0.0399,0.041,-0.0342,0.0391,-0.036,0.0416,-0.0441,0.0426,-0.0587,0.05,-0.0539,0.0487,-0.064,0.0572,-0.0558,0.0457,-0.0415,0.0444,-0.056,0.0524,-0.0484,0.0473,-0.0365,0.0345,-0.0444,0.0427,-0.0581,0.052,-0.0354,0.0328]
در حال بارگذاری
1:38
انگلیسی جمعیت. انگلستان جشنواره غذا عادلانه است. طولانی Tannoy اطلاعیه ها. چادر داخلی در نزدیکی اصطبل
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۰۳ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم
parspn