یکی از تفریحات اکثر انسان ها در زمان های خوب و بد گوش دادن به موسیقی می باشد. موسیقی در بعضی از مواقع باعث حال خوب آدمی می شود و تاثیر مثبتی می گذارد. البته ناگفته نماند موسیقی علاوه بر انرژی مثبت تاثیر منفی نیز بر روی انسان می گذارد پس تا انتها این مقاله ما را همراهی کنید تا از ناثیرات منفی که موسیقی بر انسان می گذارد مطلع شوید. بعضی از افراد برای اینکه از تاثیر منفی که بعضی از موسیقی ها روی مغز می گذارند به خارج از شهر سفر می کنند و چند روزی را در آن جا می گذارنند تا به آرامش برسند، اگر شما نیاز به آرامش دارید و می خواهید مدتی به موسیقی گوش ندهید و چند روزی را به دور از اثرات منفی باشید بهترین گزینه برای شما اجاره ویلا در دماوند رنتی جا می باشد.

image 1

آیا موسیقی بر انسان تاثیر منفی میگذارد؟

گوش دادن به موسیقی تند و ایجاد رفتار پرخاشجویانه در افراد: در دانشگاه ایالتی آیوا و بخش خدمات انسانی تگزاس آزمایشی بر روی ۵۰۰ دانشجو که به  7 آواز تند توسط هفت هنرمند و ۸ آواز ملایم توسط هفت هنرمند دیگر گوش داده بودند صورت گرفت. پژوهشگران با مطالعاتی که انجام داده بودند و نتایج به دست آمده از این دانشجویان را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که موسیقی تند بدون اینکه در آن تهدید و یا تحریکی وجود داشته باشد باعث پرخاشگری شده و احساسات خصمانه را در افراد افزایش می دهد.

گوش دادن به موسیقی بم و به جود آوردن غم و ناامیدی در افراد: دانشمندان انگلیسی طی آزمایشاتی که انجام دادند به این نتیجه رسیدند که صداهای بم و غیر قابل شنیدن برای انسان ها حالات غیر طبیعی نظیر نگرانی، استرس و اضطراب، غم و افسردگی در انسان به وجود می آورد.

image 3

دکتر ریچارد لرد از آزمایشگاه ملی فیزیک برای اینگونه صدا آزمایشی ترتیب داد. در این آزمایش دکتر لرد و همکارانش در سالن اجرای موسیقی زنده، قطعه هایی از موسیقی را برای ۷۵۰ شنونده پخش کردند در این میان بدون اینکه شنوندگان اطلاعی داشته باشند لابه لای برخی از قطعات موسیقی به کمک یک فلوت ۷ متری صوت های بسیار بم و غیرقابل شنیدن پخش کردند و بعد از آن از شنوندگان حاضر در آنجا خواستند واکنش خود را نسبت به این قطعات موسیقی بگویند. با وجود اینکه شنوندگان مادون صوتی که در قطعات موسیقی گنجانده شده بود را متوجه نشده بودند، با اینحال ۲۲ درصد از آن ها با اشاره به قطعات موسیقی که قابل شنیدن نبودند اعلام کردند، در هنگام شنیدن این قطعات احساسات غیرعادی در آن ها رخ داده بود. این احساسات غیرعادی نظیر اندوه و نا آرامی، نگرانی، استرس و اضطراب، ناامیدی، تنفر و ترس بودند که بعضی از افراد با این احساسات روبه رو شده بودند.

تاثیر فرکانس موسیقی بر مغز

محققان به این نتیجه رسیدند که موسیقی فرکانس الکتریکی مغز را تغییر داده و باعث انرژی و افزایش لذت می شود. طبق گزارشات دانشگاه “برونیل” در سال ۲۰۱۲ موسیقی یکی از عوامل از بین برنده خستگی و باعث افزایش عملکرد به حساب می آید. محققان به این نتیجه رسیدند که موسیقی فرکانس مغر را تغییر می دهد و از تمرکز افراد می کاهد اما لذت را ۲۸ درصد بیشتر از زمانی که به سکوت می پردازیم و ۱۳ درصد بیشتر از زمانی  که به پادکست گوش می دهیم افزایش می دهد. این مطالعات نشان دهنده این است که مکانیسم های مغزی، در افزایش فرکانس های بتا در قسمت های جلویی و قشر مرکزی ارتباط دارد.

image 5