ما پیدا کردیم 0 مقاله کاربردی برای شما داریم...

صدا چیست و هر آنچه که درباره صدا باید بدانیم

صدا یا صوت یا موج صوتی، از انواع انرژی است که از تحرک ذرات ماده به‌وجود می‌آید؛ به این گونه که یک ذره با حرکت (برخوردِ) خود به ذره‌ای دیگر، ذرهٔ دیگر را به حرکت درمی‌آورَد، و به همین ترتیب…

ادامه خواندن