ما پیدا کردیم 0 مقاله کاربردی برای شما داریم...

صدا چیست و هر آنچه که درباره صدا باید بدانیم

علی مهرجو 0 دیدگاه 722

صدا یا صوت یا موج صوتی، از انواع انرژی است که از تحرک ذرات ماده به‌وجود می‌آید؛ به این گونه که یک ذره با حرکت (برخوردِ) خود به ذره‌ای دیگر، ذرهٔ دیگر را به حرکت درمی‌آورَد، و به همین ترتیب…

ادامه خواندن