در گونه‌ های صدا (آوازی) تقسیم‌بندی بسیاری وجود دارد که می‌توان آنها را به هفت نوع اصلی تقسیم‌بندی کرد که سه نوع آن متعلق به زنان (سوپرانو، متزوسوپرانو، کنترآلتو) و چهار نوع آن (کنترتنور، تنور، باریتون، باس) متعلق به مردان است. در این تقسیم‌بندی می‌توان صدای پسران و دختران نابالغ را هم اضافه کرد و زیر شاخه‌های بسیاری وجود دارد که بستگی به نوع صدا، حجم، رنگ و توانایی یک خواننده است. محدوده صوتی صدای انسانی از بم‌ترین صدا تا زیرترین آن از نت «دو» (C2) تا «سل» (G6) است.

گونه‌های صدا: زنان

سوپرانو

صدای سوپرانو زیرترین بخش صدای انسانی است که خود به چند دسته تقسیم می‌شود مانند:

  • سوپرانینو (sopranino) که صدایی بالاتر از سوپرانو دارد.
  • سوپرانوی کولوراتور (coloratura soprano) که این نوع از صدا دارای حجم بالا و انرژی زیاد است.
  • وسعت صوتی سوپرانو حدود دو اکتاو («C4» تا «C6») است.
گونه‌های صدا

متزو سوپرانو

صدایی در محدوده صوتی متوسط در بین زنان است این صدا بم تر از «سوپرانو» و زیر تر از «کنترآلتو» است.

گونه‌های صدا

کنترآلتو

بم‌ترین صدای زنان است و قادر است تا نت بم «ر» (D3) را اجرا کند.

3

گونه‌های صدا: صدای مردان

کنترتنور

بالاترین صدای مردانه است و از دسته صداهای نادر است و بعضی از این نوع صداها شخصیتی طنز گونه و کمیک دارد.

4

تنور

یک صدای معمولی و طبیعی در بین مردان است. در بعضی از این نوع صداها نت‌های پایین تا «سی بمل» (۲♭B) و نت‌های بالا «فا» (F5) را اجرا می‌کنند.

5

باریتون

صدای متوسط مردان است و در محدود صوتی بین تنور و باس قرار می‌گیرد. صدای باریتون رایج‌ترین صدا در بین مردان است و در بعضی از این نوع صدا، وسعتی در حدود نت «فا» (F2) تا نت «دو» (C5) را در بر می‌گیرد.

6

باس

صدای باس پایین‌ترین محدوده صدای انسانی است. بعضی از خوانندگان باس می‌توانند در محدوده ای به وسعت دو (C2) تا سل (G4) را بخوانند.

7

گونه‌های صدا: صدای کودکان

کودکان صدای محدود و ثابتی نسبت به صدای بزرگسالان دارند و از تنوع کمتری برخوردار است. در این نوع صدا، حجم و رنگ صدا به خاطره حنجره‌ها و تمبرهای صوتی مشابه، صدایی یکسان دارند و با شروع دوران بلوغ و رشد، به تدریج صدا تغییر کرده و در رده‌های مختلف بزرگسالان قرار می‌گیرند. صدای دختران و پسران نابالغ در محدوده صدایی شبیه صدای زنان قرار می‌گیرند ولی با طنین و حجم متفاوت.

8

منبع : ویکی پدیا