در گونه‌ های صدا (آوازی) تقسیم‌بندی بسیاری وجود دارد که می‌توان آنها را به هفت نوع اصلی تقسیم‌بندی کرد که سه نوع آن متعلق به زنان (سوپرانو، متزوسوپرانو، کنترآلتو) و چهار نوع آن (کنترتنور، تنور، باریتون، باس) متعلق به مردان است. در این تقسیم‌بندی می‌توان صدای پسران و دختران نابالغ را هم اضافه کرد و زیر شاخه‌های بسیاری وجود دارد که بستگی به نوع صدا، حجم، رنگ و توانایی یک خواننده است. محدوده صوتی صدای انسانی از بم‌ترین صدا تا زیرترین آن از نت «دو» (C2) تا «سل» (G6) است.

گونه‌های صدا: زنان

سوپرانو

صدای سوپرانو زیرترین بخش صدای انسانی است که خود به چند دسته تقسیم می‌شود مانند:

  • سوپرانینو (sopranino) که صدایی بالاتر از سوپرانو دارد.
  • سوپرانوی کولوراتور (coloratura soprano) که این نوع از صدا دارای حجم بالا و انرژی زیاد است.
  • وسعت صوتی سوپرانو حدود دو اکتاو («C4» تا «C6») است.
گونه‌های صدا

متزو سوپرانو

صدایی در محدوده صوتی متوسط در بین زنان است این صدا بم تر از «سوپرانو» و زیر تر از «کنترآلتو» است.

گونه‌های صدا

کنترآلتو

بم‌ترین صدای زنان است و قادر است تا نت بم «ر» (D3) را اجرا کند.

گونه‌های صدا: صدای مردان

کنترتنور

بالاترین صدای مردانه است و از دسته صداهای نادر است و بعضی از این نوع صداها شخصیتی طنز گونه و کمیک دارد.

تنور

یک صدای معمولی و طبیعی در بین مردان است. در بعضی از این نوع صداها نت‌های پایین تا «سی بمل» (۲♭B) و نت‌های بالا «فا» (F5) را اجرا می‌کنند.

باریتون

صدای متوسط مردان است و در محدود صوتی بین تنور و باس قرار می‌گیرد. صدای باریتون رایج‌ترین صدا در بین مردان است و در بعضی از این نوع صدا، وسعتی در حدود نت «فا» (F2) تا نت «دو» (C5) را در بر می‌گیرد.

باس

صدای باس پایین‌ترین محدوده صدای انسانی است. بعضی از خوانندگان باس می‌توانند در محدوده ای به وسعت دو (C2) تا سل (G4) را بخوانند.

گونه‌های صدا: صدای کودکان

کودکان صدای محدود و ثابتی نسبت به صدای بزرگسالان دارند و از تنوع کمتری برخوردار است. در این نوع صدا، حجم و رنگ صدا به خاطره حنجره‌ها و تمبرهای صوتی مشابه، صدایی یکسان دارند و با شروع دوران بلوغ و رشد، به تدریج صدا تغییر کرده و در رده‌های مختلف بزرگسالان قرار می‌گیرند. صدای دختران و پسران نابالغ در محدوده صدایی شبیه صدای زنان قرار می‌گیرند ولی با طنین و حجم متفاوت.

منبع : ویکی پدیا