یکی از شگفت انگیزترین اعضای بدن گوش است لیکن باید قدر این عضو کوچک را دانست و متوجه قدرت و توانایی آن باشیم. گوش ها با صدا سرکار دارند و این توانایی را به ما القا می کنند که دنیا را بهتر ببینیم در این مقاله قصد داریم نحوه تخمین سن شما از طریق گوش را بررسی کنیم

up listen dec 16 1 2

نتیجه ی ارتعاشات، صداها هستند و به تعداد ارتعاشات در طول یک ثانیه فرکانس گفته می شود. فرکانس، در حقیقت تعداد موج ها در واحد زمان می باشد وشدت آن نیز دامنه ی امواج است. هر صدایی فرکانس مخصوص به خود را دارد و با مقدار هرتز بیان می شود. منظور از فرکانس زیر یا بم بودن صوت است. فرکانس های پایین به صداهای بم، مانند در زدن و فرکانس های بالا به صداهای زیر،مانند صدای بوق اتومبیل اشاره دارد. به کمک گوش این فرکانس ها را می شنویم، اما در یک حد و حدود مشخص این امکان وجود دارد. این حدود حوزه شنوایی انسان نام دارد که از۲۰ هرتز شروع تا ۲۰ هزار هرتز محدود می شود.

شنوایی نعمتی بزرگ است و از این محدوده شنوایی در تمام طول عمر برخوردار نخواهید بود. به عبارتی این محدوده به قدرت شنوایی جوانان سالم اشاره دارد. این محدوده شنیدن با ورود انسان به سن ۱۸ سالگی شروع به کوچک شدن می کند تا جایی که شنوایی افراد بزرگسال سالم، در فرکانس ۱۲ تا ۱۴ هزار متوقف می شود. در شنیدن این فرکانس ها جنسیت نیز موثر است به طوری که زنان بزرگسال نسبت به مردان محدوده شنوایی بیشتری را تجربه می کنند.

ما از طریق گوش بسیاری از صداهای موجود در طبیعت را متوجه می شویم، اما صداهایی نیز وجود دارد که از شنیدن آن عاجزیم. فرکانس های قابل شنیدن در انسان بین ۲۰ تا۲۰khz می باشد. صداهایی وجود دارند که زیر فرکانس شنوایی انسان هستند که به آن فروصوت (Infrasound) گفته می شود. انسان ها در شنیدن این فرکانس پایین ناتوان هستند اما موجوداتی مانند اسب وحشراتی مانند عنکبوت فرو صوت را می شنوند. زمانی که از محدوده ی شنوایی انسان فرکانس ها فراتر روند به آن ها فراصوت (UItrasound) گفته می شود. از بین حیوانات خفاش و گراز ماهی را می توان مثال زد که به این قدرت تسلط دارند. این قدرت برای خفاش نسبت به انسان شنیدن فرکانسی ۵ برابر انسان است.

گوش ها و تخمین سن

یکی دیگر از راه های تخمین سن شما از طریق گوش محدوده شنوایی شماست. محدوده شنوایی با سن انسان ها رابطه برعکس دارند. به طوری که گوش به شما خواهد گفت که باید چند ساله باشید. حتی اگر به سختی فرکانس های خاص را بشنوید، گوش به شما هشدار می دهد که وقت آن رسیده به یک پزشک شنوایی در ارتباط با سلامت گوش خود مراجعه کنید. عواملی نیز دز شدت پیر گوشی مؤثر هستند، در عین حال یکی از عواملی که راه گریزی برای آن وجود ندارد سن است.

trh the act of listening wide dbad5dfa36f0cf8f405acaa9ba328c0dc33de9b8 s800 c85 1

فرکانس ها

فرکانس ۸ هزار هرتز یکی از فرکانس های اصلی برای تست وضعیت گوش محسوب می شود که از طریق شنیدن آن می توان از سلامت گوش خود آگاه شد. فرکانس ۱۲ هزار هرتز نیز جز شاخصی محسوب می شود که در صورت نشنیدن آن می توان گفت سن شما زیر ۵۰ سال است. در عین حال با شنیدن فرکانس ۱۵ هزار هرتز می توان گفت سن شما زیر ۴۰ سال است.

فرکانس محدوده سنی شما
فرکانس ۸۰۰۰ هرتز گوش شما سالم است
فرکانس ۱۲۰۰۰هرتزسن شما زیر ۵۰ سال است
فرکانس ۱۵۰۰۰هرتزسن شما زیر ۴۰ سال است
فرکانس ۱۷۰۰۰ هرتزسن شما زیر ۲۴ سال است
فرکانس ۱۹۰۰۰ هرتزسن شما زیر ۲۰ سال است
3133347219 37b8cccdc3 o d 2

چه ارتباطی بین گوش و سن وجود دارد

سنسورهای کوچکی به نام سلول مویی(Hair cell) درون گوش ما پوشیده شده است. که وظیفه ی آن اعلام شدت فرکانس ها به مغز می باشد. به مرور زمان سلول ها فرسوده شده و دیگر مثل قبل کارایی ندارند. و عواملی که به تشدید این فرآیند کمک می کند شامل: صدای خیلی بلند و نابهنجار و حتی گوش دادن به موسیقی با هدفون فراتر از ۶۰ درصد.

مسئول فرکانس های بالا سلول های مویی هستند، و خیلی زود در معرض صدا قرار می گیرند در نتیجه باعث می شود به راحتی فرسودگی این سلول ها اتفاق افتد. چون گوش توانایی بازسازی این سلول های با ارزش را ندارد باعث می شود این روند سریع تر اتفاق افتد. در نتیجه چون گوش شما دوباره ساخته نمی شود پس بیشتر از گوش های خود مراقبت کنید.