تحقیقات نشان داده استفاده از موسیقی بی کلام یا موسیقی تلفن گویا در زمان انتظار مشتری و همچنین زمانی که گوینده تلفن در حال بیان داخلی ها و توضیحات لازم است، میتواند تاثیر زیادی در صرف زمان انتظار بیشتر در رفتار مشتری داشته باشد. علاوه بر آن پخش موسیقی مناسب و عدم برقراری سکوت در زمان مکالمه به مدت طولانی میتواند از قطع ارتباط تلفنی طبق تنظیمات پایانه های مخابراتی شود.

در این صفحه سعی کردم چند موسیقی مناسب و رایگان برای استفاده در دستگاه IVR یا موسیقی زمینه در زمان گویندگی تلفن گویا برای شما قرار دهیم.