امسال سانداسنپ در نخستین نمایشگاه رسانه های صوت و تصویر فراگیر (رصتا) حضور داشت که با استقبال خوب بازدیدکنندگان، فعالین حوزه صدا و تصویر و همچنین مسئولین قرار گرفت. برخی از تصاویر این نمایشگاه در ادامه قرار داده شده اند.