مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

سفارش انلاین (نریشین یا گویندگی)

اولین و تنها سامانه آنلاین و هوشمند
سفارش گویندگی نریشن در ایران

در حال حاضر بیش از ۸۶ گوینده با سانداسنپ همکاری می کند.

مشاهده همه گویندگان

سفارش آنلاین گویندگی، با صدای بهترین گویندگان

9 نفر از بهترین گویندگانی که بر اساس نظرات کاربران و تعداد سفارش های موفق رتبه بندی شده است در اینجا لیست شده اند

گوینده نریشن منصور مقدم

منصور مقدم

تسلط و حرفه
سرعت تحویل
کیفیت فایل
مشتری مداری
هر دقیقه
۲۰۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه
۱۵۰,۰۰۰ تومان
پارسی انگلیسی
در حال بارگذاری
گوینده نریشن فرزانه زارعیان

فرزانه زارعیان

تسلط و حرفه
سرعت تحویل
کیفیت فایل
مشتری مداری
هر دقیقه
۱۹۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه
۱۳۰,۰۰۰ تومان
پارسی عربی
در حال بارگذاری
گوینده نریشن پدرام بهنام

پدرام بهنام

تسلط و حرفه
سرعت تحویل
کیفیت فایل
مشتری مداری
هر دقیقه
۲۰۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه
۸۰,۰۰۰ تومان
پارسی
در حال بارگذاری
گوینده نریشن شکوه قربانیان

شکوه قربانیان

تسلط و حرفه
سرعت تحویل
کیفیت فایل
مشتری مداری
هر دقیقه
۲۵۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه
۲۲۰,۰۰۰ تومان
پارسی
در حال بارگذاری
گوینده نریشن المیرا گوهری

المیرا گوهری

تسلط و حرفه
سرعت تحویل
کیفیت فایل
مشتری مداری
هر دقیقه
۱۳۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه
۱۳۰,۰۰۰ تومان
پارسی
در حال بارگذاری
گوینده نریشن رضا ربانی

رضا ربانی

تسلط و حرفه
سرعت تحویل
کیفیت فایل
مشتری مداری
هر دقیقه
۴۰۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه
۲۵۰,۰۰۰ تومان
پارسی
در حال بارگذاری
گوینده نریشن مهران نوروزی

مهران نوروزی

تسلط و حرفه
سرعت تحویل
کیفیت فایل
مشتری مداری
هر دقیقه
۱۹۵,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه
۱۶۰,۰۰۰ تومان
پارسی
در حال بارگذاری
گوینده نریشن زهرا حیدری

زهرا حیدری

تسلط و حرفه
سرعت تحویل
کیفیت فایل
مشتری مداری
هر دقیقه
۳۰۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه
۲۵۰,۰۰۰ تومان
پارسی
در حال بارگذاری
گوینده نریشن علی روحانی

علی روحانی

تسلط و حرفه
سرعت تحویل
کیفیت فایل
مشتری مداری
هر دقیقه
۳۰۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه
۲۸۰,۰۰۰ تومان
پارسی
در حال بارگذاری

گویندگان انگلیسی زبان

9 نفر از بهترین گویندگان ما که امکان ضبط نریشن به صورت انگلیسی را دارد

گوینده نریشن مهیا بوستانچی

مهیا بوستانچی

تسلط و حرفه
سرعت تحویل
کیفیت فایل
مشتری مداری
هر دقیقه
۱۹۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه
۱۷۰,۰۰۰ تومان
انگلیسی پارسی
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
گوینده نریشن اهورا نیازی

اهورا نیازی

تسلط و حرفه
سرعت تحویل
کیفیت فایل
مشتری مداری
هر دقیقه
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
انگلیسی پارسی
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
گوینده نریشن فاطمه رکنی

فاطمه رکنی

تسلط و حرفه
سرعت تحویل
کیفیت فایل
مشتری مداری
هر دقیقه
۳۰۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه
۲۸۰,۰۰۰ تومان
انگلیسی پارسی
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
گوینده نریشن البرز اشرفی

البرز اشرفی

تسلط و حرفه
سرعت تحویل
کیفیت فایل
مشتری مداری
هر دقیقه
۳۰۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه
۶۰,۰۰۰ تومان
انگلیسی پارسی
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
گوینده نریشن مسعود خطیبی

مسعود خطیبی

تسلط و حرفه
سرعت تحویل
کیفیت فایل
مشتری مداری
هر دقیقه
۳۵۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه
۲۰۰,۰۰۰ تومان
انگلیسی پارسی
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
گوینده نریشن محمدجواد صحراگرد

محمدجواد صحراگرد

تسلط و حرفه
سرعت تحویل
کیفیت فایل
مشتری مداری
هر دقیقه
۲۹۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه
۲۵۰,۰۰۰ تومان
انگلیسی پارسی
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
گوینده نریشن رعنا پرنگ

رعنا پرنگ

تسلط و حرفه
سرعت تحویل
کیفیت فایل
مشتری مداری
هر دقیقه
۲۰۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه
۴۰۰,۰۰۰ تومان
انگلیسی پارسی
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
گوینده نریشن آرمان احمدیان

آرمان احمدیان

تسلط و حرفه
سرعت تحویل
کیفیت فایل
مشتری مداری
هر دقیقه
۳۵۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه
۳۰۰,۰۰۰ تومان
انگلیسی پارسی
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
گوینده نریشن محمد حسین ملکوتی

محمد حسین ملکوتی

تسلط و حرفه
سرعت تحویل
کیفیت فایل
مشتری مداری
هر دقیقه
۵۰۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه
۳۰۰,۰۰۰ تومان
پارسی انگلیسی
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری

گویندگان نریشن و سفارش گویندگی با سایر نریتورها

سانداسنپ در حال حاضر با ۸۶ گوینده حرفه ای نریشن همکاری می کند. جهت جستجو یا فیلتر کردن از فرم زیر استفاده کنید.

گوینده نریشن مینو فراهانی

مینو فراهانی

تسلط و حرفه
سرعت تحویل
کیفیت فایل
مشتری مداری
هر دقیقه
۴۰۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه
۲۰۰,۰۰۰ تومان
انگلیسی پارسی
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
گوینده نریشن محمدرضا عابدینی

محمدرضا عابدینی

تسلط و حرفه
سرعت تحویل
کیفیت فایل
مشتری مداری
هر دقیقه
۱۵۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه
۱۳۰,۰۰۰ تومان
پارسی
در حال بارگذاری
گوینده نریشن محمدامین مومن

محمدامین مومن

تسلط و حرفه
سرعت تحویل
کیفیت فایل
مشتری مداری
هر دقیقه
۸۰۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه
۶۵۰,۰۰۰ تومان
پارسی
در حال بارگذاری
گوینده نریشن بهزاد مرعشیان

بهزاد مرعشیان

تسلط و حرفه
سرعت تحویل
کیفیت فایل
مشتری مداری
هر دقیقه
۲۰۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه
۱۵۰,۰۰۰ تومان
پارسی
در حال بارگذاری
گوینده نریشن حامد رنجبر

حامد رنجبر

تسلط و حرفه
سرعت تحویل
کیفیت فایل
مشتری مداری
هر دقیقه
۱۸۵,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه
۱۲۵,۰۰۰ تومان
پارسی
در حال بارگذاری
گوینده نریشن سارا یوسفی

سارا یوسفی

تسلط و حرفه
سرعت تحویل
کیفیت فایل
مشتری مداری
هر دقیقه
۳۰۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه
۲۰۰,۰۰۰ تومان
پارسی انگلیسی
در حال بارگذاری
گوینده نریشن رامین هارونی

رامین هارونی

تسلط و حرفه
سرعت تحویل
کیفیت فایل
مشتری مداری
هر دقیقه
۴۵۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه
۵۸۰,۰۰۰ تومان
پارسی
در حال بارگذاری
گوینده نریشن مهرداد یاوری

مهرداد یاوری

تسلط و حرفه
سرعت تحویل
کیفیت فایل
مشتری مداری
هر دقیقه
۱۹۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه
۱۵۰,۰۰۰ تومان
پارسی
در حال بارگذاری
گوینده نریشن مظاهر ولیان

مظاهر ولیان

تسلط و حرفه
سرعت تحویل
کیفیت فایل
مشتری مداری
هر دقیقه
۲۰۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه
۶۰,۰۰۰ تومان
پارسی
در حال بارگذاری
گوینده نریشن ضحی عفری

ضحی عفری

تسلط و حرفه
سرعت تحویل
کیفیت فایل
مشتری مداری
هر دقیقه
۲۸۵,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه
۱۴۳,۰۰۰ تومان
اسپانیایی روسی آلمانی عربی فرانسوی انگلیسی پارسی
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
در حال بارگذاری
گوینده نریشن نسترن نجاران

نسترن نجاران

تسلط و حرفه
سرعت تحویل
کیفیت فایل
مشتری مداری
هر دقیقه
۸۵۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه
۷۵۰,۰۰۰ تومان
پارسی
در حال بارگذاری
گوینده نریشن محمد برات زاده

محمد برات زاده

تسلط و حرفه
سرعت تحویل
کیفیت فایل
مشتری مداری
هر دقیقه
۸۰۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه
۵۰۰,۰۰۰ تومان
پارسی
در حال بارگذاری
گوینده نریشن پوریا عطایی

پوریا عطایی

تسلط و حرفه
سرعت تحویل
کیفیت فایل
مشتری مداری
هر دقیقه
۵۵۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه
۵۰۰,۰۰۰ تومان
پارسی
در حال بارگذاری
گوینده نریشن احسان اسلامی

احسان اسلامی

تسلط و حرفه
سرعت تحویل
کیفیت فایل
مشتری مداری
هر دقیقه
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه
۶۰۰,۰۰۰ تومان
پارسی
در حال بارگذاری
گوینده نریشن مسعود شكوهيان

مسعود شكوهيان

تسلط و حرفه
سرعت تحویل
کیفیت فایل
مشتری مداری
هر دقیقه
۶۵۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه
۳۵۰,۰۰۰ تومان
پارسی
در حال بارگذاری
گوینده نریشن کیان احمدی

کیان احمدی

تسلط و حرفه
سرعت تحویل
کیفیت فایل
مشتری مداری
هر دقیقه
۴۹۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه
۲۹۰,۰۰۰ تومان
پارسی
در حال بارگذاری
گوینده نریشن حسین رنجبر توکلی

حسین رنجبر توکلی

تسلط و حرفه
سرعت تحویل
کیفیت فایل
مشتری مداری
هر دقیقه
۱۲۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه
۱۰۰,۰۰۰ تومان
پارسی
در حال بارگذاری
گوینده نریشن آرمین افاضل

آرمین افاضل

تسلط و حرفه
سرعت تحویل
کیفیت فایل
مشتری مداری
هر دقیقه
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پارسی
در حال بارگذاری

نظرات برخی مشتریان نریشن

همیشه همه بخش های سانداسنپ تلاش ما برای جلب حداکثری رضایت کاربرانمان بوده است. در بخش سفارش گویندگی هم علی رغم اینکه بخش عمده ای از جلب رضایت شما بر عهده گویندگان حرفه ای است، تلاش کردیم با درج نظرات در پروفایل گویندگان و نمایش آنها به دیگر کاربران انتخاب گوینده مناسب و رقابت بین گویندگان را تقویت کنیم.

سفارش شماره 15693 با صدای مینو فراهانی

با سپاس از سانداسنپ

عليرضا منصوري
جمعه, ۲۶ آذر ۱۴۰۰
سفارش شماره 10690 با صدای پدرام بهنام

کار بسیار دقیق و سریع انجام شد. کاملا حرفه ای!

فرهاد نائیجی
یکشنبه, ۰۵ دی ۱۴۰۰
سفارش شماره 87668 با صدای شکوه قربانیان

درود اجرای بسیار خوب وپراحساسی داشتند .

کسری پیرو
پنجشنبه, ۱۸ آذر ۱۴۰۰
سفارش شماره 98662 با صدای شکوه قربانیان

با سلام تنها مشکلی که این فایل داشت در یکی دو کلمه تلفظ اشتباه شده بود

زهرا فنبری
سه شنبه, ۱۶ آذر ۱۴۰۰
سفارش شماره 60624 با صدای المیرا گوهری

صداشون برای کاری که میخواستیم عالی بود سر تایمی که میخواستیم هم فایل صدا بدستمون رسید کارشون خوبه موفق باشن

فرشاد جعفرزاده
سه شنبه, ۱۶ آذر ۱۴۰۰
سفارش شماره 14654 با صدای شکوه قربانیان

بسیار عالی و حرفه ای

فراز فتحی
شنبه, ۱۳ آذر ۱۴۰۰
سفارش شماره 14655 با صدای المیرا گوهری

فوق العاده زیبا و دلنشین همکاری خوب ارسال سریع صدا

برنا کلیشادی
شنبه, ۱۳ آذر ۱۴۰۰
سفارش شماره 42617 با صدای فاطمه صلاح

راضی بودم

متین هندوپور
شنبه, ۰۶ آذر ۱۴۰۰
سفارش شماره 10616 با صدای زهرا حیدری

كار خوب و حرفه اي بود

محمود رجبی
سه شنبه, ۰۲ آذر ۱۴۰۰
سفارش شماره 60615 با صدای المیرا گوهری

ممنون از سانداسنپ و سرکار خانم گوهری ،همه چی عالی بود

فرشاد آبادیان
دوشنبه, ۰۱ آذر ۱۴۰۰
سفارش شماره 68602 با صدای پدرام بهنام

بهتر از اونی شدکه تصورش رو داشتم

محمدحسین راستگو
سه شنبه, ۲۵ آبان ۱۴۰۰
سفارش شماره 99601 با صدای رضا ربانی

ممنون از ساند اسنپ

علیرضا مهرانپور
سه شنبه, ۲۵ آبان ۱۴۰۰
سفارش شماره 84597 با صدای البرز اشرفی

البرز اشرفی عزیز یک نریتور حرفه‌ای و با اخلاق و خلاق

داود ارسونی
یکشنبه, ۲۳ آبان ۱۴۰۰
سفارش شماره 46590 با صدای شکوه قربانیان

فوق العاده، حرفه ای و با اخلاق????

فراز فتحی
یکشنبه, ۲۳ آبان ۱۴۰۰
سفارش شماره 19534 با صدای منصور مقدم

تشکر

محمد
سه شنبه, ۱۱ آبان ۱۴۰۰

چرا باید سانداسنپ را برای سفارش نریشن انتخاب کنیم؟

سانداسنپ به عنوان اولین و بزرگترین مرجع دانلود صدا با بیش از ۱۵۸,۰۰۰ کاربر فعال ضامن کیفیت سفارش شماست.

قیمت با تعرفه مشخص
محاسبه آنلاین و هوشمند هزینه بر اساس متن شما
تحویل سریع
48 ساعته
تحویل سفارش ها حداکثر تا ۴۸ ساعت کاری
ضمانت کیفیت سفارش
سانداسنپ کیفیت سفارش شما را تضمین می کند
۱۵۸,۰۰۰
نفر کاربر
تا این لحظه مورد اعتماد ۱۵۸,۳۲۴ نفر کاربر هستیم

مراحل سفارش نریشن در سانداسنپ

در این سامانه تمامی فرآیند ثبت، ضبط و تحویل شما به صورت آنلاین و هوشمند انجام خواهد شد.

انتخاب گوینده

صدای نمونه گویندگان را گوش کنید و با توجه بودجه انتخاب نمایید

انتخاب جزئیات

جزئیات سفارش نظیر لحن و گویش و خدمات اضافی را انتخاب می کنید

پرداخت هزینه

هزینه سفارش خود را پرداخت کنید تا در انتظار ضبط قرار گیرد

در انتظار ضبط

حداکثر تا ۴۸ ساعت سفارش شما آماده تحویل خواهد بود

تحویل سفارش

میتوانید به راحتی فایل سفارش خود را دانلود نمایید

سوالات متداول سفارش گویندگی

در اینجا سعی کردیم به برخی از سوالات شما در رابطه با نحوه سفارش گویندگی پاسخ دهیم

هزینه سفارش نریشن چطور محاسبه خواهد شد؟

هزینه سفارش آنلاین گویندگی، به صورت کاملا آنلاین و هوشمند و با توجه به نرخ هر گوینده محاسبه خواهد شد.

چطور میتوان از زمان (دقیقه) سفارش نریشن با خبر شد؟

در حال حاضر ما هر صفحه نریشن (گویندگی) را که شامل 650 کاراکتر با فونت 14 و فاصله خطوط 1.5 است را به میزان یک دقیقه نریشن محسابه می کنیم.

آیا تفاوتی در نریشن یک دقیقه ای یا بیش از یک دقیقه وجود دارد؟

برخی از گویندگان برای سفارش های بیش از یک دقیقه هزینه بیشتر یا کمتری را در نظر گرفته اند که میتوانید برای مشاهده قیمت آنلاین گویندگی آنها روی لینک اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

تضمین دریافت سفارش پس از پرداخت چیست؟

اولین، بزرگترین و تنها مرجع تخصصی دانلود صدا در ایران، رابط بین شما و گوینده (نریتور) ست و تا زمانی که رضایت شما از صدای تحویل گرفته شده اعلام نشود پروژه اتمام شده تلقی نخواهد شد.

چه مدت زمانی لازم است تا سفارش گویندگی من تحویل داده شود؟

به محض پرداخت سفارش توسط شما، ثانیه شمار تحویل به مدت 48 ساعت فعال خواهد شد و گوینده موظف است سفارش شما را طی این مدت به شما تحویل نماید.

اگر فایل نهایی کیفیت مناسب یا دچار ایراد باشد امکان اصلاح وجود دارد؟

بله شما میتوانید پس از تحویل فایل اولیه نسبت به ثبت نظر و یا اصلاحیه خود اقدام فرمایید.

تا چند ساعت پس از تحویل فایل میتوان درخواست اصلاحیه را ثبت کرد؟

پس از تحویل فایل توسط گوینده حداکثر تا 24 ساعت از زمان تحویل فایل فرصت خواهید داشت تا تغییرات مورد نیاز خود را اعلام بفرمایید.

پس از تحویل فایل و پایان مهلت اصلاحیه و تکمیل سفارش آیا میتوانم درخواست اصلاحیه داشته باشم؟

خیر. پس از تحویل سفارش، چنانچه ظرف 24 ساعت اصلاحات اعلام نشود، سفارش تکمیل شده تلقی خواهد شد و برای اصلاحات جدید میبایست سفارش جدید ثبت کنید.

چطور میتوانم نمونه کارهای کامل یک گوینده را مشاهده کنم؟

شما میتوانید با کلیک بر روی نام گوینده پروفایل شخصی او را مشاهده و نسبت به مشاهده نمونه کارها اقدام نمایید

چنانچه سفارش نریشن من از یک دقیقه بیشتر و از دو دقیقه کمتر باشد هزینه چطور محاسبه خواهد شد؟

چنانچه سفارش آنلاین گویندگی شما زیر یک دقیقه و نیم باشد هزینه دقیقا مطابق با زمان صرف شده محاسبه خواهد شد اما چنانچه ظریف آن بیشتر از یک دقیقه و نیم باشد هزینه برای 2 صفحه محاسبه خواهد شد. برای صفحات بیشتر از 2 صفحه نیز به همین شکل محاسبه خواهد شد.

آیا میتوانم سفارش خود را پس از پرداخت لغو نمایم؟

امکان لغو سفارش تنها تا 15 دقیقه بعد از فعال شدن سفارش وجود دارد در غیر این صورت به دلیل صرف احتمالی زمان توسط گوینده، امکان لغو وجود ندارد.

نریشن چیست و چه کاربردی دارد؟

نریشن یک کلمه انگلیسی (Narration) است که در فارسی به متن خوانی و به طور کلی گویندگی ترجمه می شود. بنابراین نریتور (Narrator) یا گوینده فردیست که یک متن یا نوشته را نه تنها خوانده بلکه آن را به شیوه ای گویندگی می کند که تاثیر لازم را بر مخاطب بگذارد. به عبارتی دیگر این مهارت و نحوه گویندگی نریتور است که به برنامه های تصویری و شنیداری اعتبار می بخشد. تمامی گویندگان برای رسیدن به این هدف، آموزش های لازم را دریافت می کنند و با تمرین و کسب تجربه، در پروژه های مختلف نریشن شرکت می نمایند.

يكـي از تخصص هـاي مهـم در حوزه ارتباطات و رسانه‌های دیجیتال به خصوص برنامه‌های رادیو و تلویزیونی، گویندگی می‌باشد. گویندگی امروزه به یکی از رشته‌های پرطرفدار و البته تاثیرگذار هنری و مهارتی محسوب می‌شود. هنر گویندگی و مهارتی که گوینده برای بیان موضوع و انتقال احساسات مختلف به مخاطب دارد، همه عواملی هستند که باعث می شوند ما از گوش کردن به یک پادکست صوتی لذت ببریم و یا درک بهتری از صحنه های یک برنامه مستند داشته باشیم.

نریشن چه کاربردهایی دارد؟

در برخی زمینه ها مانند برنامه های رادیویی یا صداگذاری بر روی فیلم و انیمیشن ها، نریشن همواره از مهم ترین مولفه های آن ها به حساب می آید. اما در برخی موارد، به تازگی گویندگی مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان مثال با افزایش مشغله و کمبود وقت، افراد نمی توانند زمان زیادی را برای خواندن کتاب ها صرف کنند. بنابراین ترجیح می دهند به نسخه صوتی آن هنگام انجام دادن کارهای دیگری گوش فرا دهند. به همین دلیل است که کتاب های صوتی محبوبیت بسیاری در بین مردم پیدا کرده اند. برخی از کاربردهای نریشن یا گویندگی عبارتند از:

 • کتاب های صوتی
 • پادکست ها
 • برنامه های رادیویی
 • تبلیغات
 • صداگذاری یا دوبله
 • مستندها

گویندگی چیست؟

گویندگی یک هنر و مهارت تاثیرگذار در حوزه ارتباطات است. در این هنر فرد گوینده با استفاده از استعداد ذاتی خود و مهارت‌های فن بیان که از مربی خود فرامی‌گیرد نسبت به زبان و ادای صحیح کلمات ادبیات تسلط می‌یابد. سپس تلاش می‌کند مهارت‌ها و دانش آموخته را بکار گرفته و با بیانی شیوا، رسا و موثر مفهوم مدنظر را به مخاطب منتقل سازد.

در دنیای امروز که عصر ارتباطات نامیده می‌شود فن بیان و آیین سخنوری یکی از اصول اولیه در برقراری ارتباط تاثیرگذار با مخاطبان می‌باشد. درست ادا کردن کلمات و تلفظ صحیح کلمات می‌تواند موجب درک صحیح از مطلب و مفهوم گردد.

با استفاده از نعمت بیان، بشر می‌تواند عواطف، احساسات و درخواست‌های خود را مطرح کند. این نعمت به در قالب شکل گویندگی درآمده و آن را به یکی از پيچيده ترین اشکال زبان‌های گفتاری بدل کرده که در آن گوینده باید با صدایی سلیس و طبیعی و با رعایت اصول زبان مبدا، مفاهیم را واضح و روشن بیان کند.

این رشته علاوه بر آن که به استعداد ذاتی نیاز دارد، مستلزم تمرین، تکرار و مطالعه مداوم است تا تسلط در گفتار را افزایش دهد. غلـط خوانـی، لـرزش صـدا، تـرس از خوانـدن واژه هـای پیچیـده و عبارت هـای نفیـس، نادیـده گرفتـن کلمات اصلـی و شـتاب در ادای متـن، نشـان دهنـده ضعـف گوینـده و محـروم بـودن او از پشـتوانه مطالعاتـی اسـت.

باید توجه داشت که گویندگی متن با روخوانی متن بسیار متفاوت است. در در روخوانی متن خواننده متن صرفا به خواندن کلمات نوشته شده میپردازد و توجه کافی به اصول زبان مبدا، لحن، تلفظ کلمات و ... ندارد. اما در گویندگی متن، گوینده به تمامی جنبه‌های متن از جمله احساسات، تلفظ، لحن، سبک، اصول نگارشی، بیان و ... توجه دارد و سعی می‌کند احساس نهفته شده در مطلب را به شیوه‌ای رسا به مخاطب منتقل سازد به طوری که مخاطب بتواند تصویری کلی و گاه همراه با جزئیات از آنچه که نگارش شده ایجاد کند و بتواند با مفهوم ارتباط برقرار کند. به عبارت دیگر، احساس و بیان کلمات در گویندگی باید به نحوی باشد که مخاطب را سردرگم نکرده و به خوبی پیام مطلب را دریافت کند.

همانطور که اشاره شد، گویندگی به یک حرفه متمایز، جذاب و پرکاربردی در عصر ارتباطات تبدیل شده‌است که می‌توان از آن در زمینه‌های فراوان و رسانه‌های مختلف بهره گرفت. از آنجایی که تمامی افراد استعداد و مهارت کافی برای انجام این عمل را ندارند، می‌توانند از متخصصان این فن بهره بگیرند، از اینرو ما شاهد سفارش گویندگی هستیم.

سفارش گویندگی چیست؟

مجموعه‌های آنلاین و وب‌سایت‌های معتبری وجود دارد که در زمینه سفارش آنلاین گویندگی می‌توانند به شما کمک کنند. در این مجموعه‌ها تیمی متشکل از بهترین گویندگان و نریتورهای ایرانی دور هم جمع شده‌اند که با بهترین کیفیت و دسترسی راحت اماده خدمات رسانی به شما هستند.

اولین قدم در انجام سفارش گویندگی تهیه متن گویندگی می‌باشد. به عبارتی ابتدا شما باید متنی که نیاز است تا نریتور آن را ادا کند مهیا کنید. برای این امر می‌توانید از نویسنده‌ای که قلم جذاب دارد استفاده کنید. گویندگی می‌تواند برای متن و مطلبی باشد که نویسنده براساس احساسات درونی‌اش نگارش کرده‌است یا توضیح کسب‌وکار شما و یا یک رویداد خاص باشد. بنابراین نوشتن متن برای نریشن بایستی براساس هدف شما صورت بگیرد. اگر هدف شما معرفی کسب‌وکار و فعالیت می‌باشد بهتر است صرفا به موارد اساسی و مهم پرداخته و از پرداختن به جزئیات که شنونده را گمراه می‌سازد خودداری کنید. چنانچه شما قصد بیان داستان را دارید باید به تمامی جزئیاتی که مخاطب را در ایجاد تصویر بهتر از داستان و فضای آن یاری می‌کند، بپردازید.

پس از تهیه متنی که باید در اختیار گوینده قرار بگیرد شما باید با در رابطه با یک گوینده یا نریتور ارتباط برقرار کنید. پیش از آن می‌توانید به نمونه صدای گویندگان گوش دهید و از میان نریتورهایی که به صورت آنلاین سفارش دریافت می‌کنند، گوینده مورد علاقه خود را که سبک وی با سبک کاری شما تناسب بیشتری دارد را انتخاب کنید.

برای استخدام گوینده پس از مهیا سازی متن در قالب ورود یا پی دی اف و اغلب با فونت 14، گوینده مدنظر را انتخاب می‌نماید. سپس نسبت به ثبت سفارش اقدام خواهید کرد. در سفارش نریشن به صورت آنلاین راه‌های ارتباطی مختلفی برای کاربران در نظر گرفته شده‌است. شما می‌توانید متن را ارسال کرده و متنظر باشید تا هزینه کلی مبلغ سفارش معین گردد.

نحوه تولید نریشن چگونه است؟

تولید یک فایل صوتی و خلق یک محصول با کیفیت و حرفه ای کاری فراتر از گویندگی یک متن و به کار بردن مهارت های نریشن است. نریشن یا متن خوانی به طور کلی شامل چندین مرحله می شود که علاوه بر نریتور، افراد دیگری نیز در آن ها نقش مهمی را ایفا می نمایند. این مراحل به شرح زیر است:

 1. متن مورد توسط نویسندگان ماهر و با رعایت تمامی اصول نویسندگی نگارش می شود.
 2. سپس نریتور متن را در استودیو و یا محیطی که کیفیت صدا مطلوب باشد گویندگی می کند.
 3. فایل صوتی آماده شده به دست صدابردار می رسد و او با اضافه نمودن افکت ها، قرار دادن تیتراژ در ابتدا و انتها، گرفتن صدای هوا و تغییرات دیگر فایل خام را به یک فایل صوتی با کیفیت تبدیل می نماید.
 4. بعد از آن در صورت نیاز و برای افزایش جذابیت محصول، موسیقی دلخواه و متناسب با اوج گیری و فرود صدای نریتور توسط آهنگساز ساخته می شود.
 5. در نهایت فایل صوتی از طریق پلتفرم های مختلف مانند پادکست های صوتی، اپلیکیشن های کتاب صوتی، وب سایت های فعال در زمینه نریشن و دیگر موارد مشابه به مخاطبان ارائه می گردد.

اما هزینه سفارش آنلاین نریشن چگونه محاسبه می‌گردد؟

در تعیین نرخ گویندگی عوامل بسیاری دخیل می‌باشد. به عنوان مثال بسیاری از گویندگان براساس دقیقه گویندگی قیمت تعیین می‌کنند. برخی از افراد نیز متناسب با تعداد کلمات که در هر صفحه وجود دارد مبلغ مشخصی را درخواست می‌کنند. مجموعه نریشن پس از بررسی متن، محاسبه براساس نرخ مشخص، قیمت نریشن درخواستی شما را اعلام خواهند کرد.

پس از این مراحله شما بایستی ثبت سفارش خود را نهایی کنید و تا اماده شدن نهایی خوانش متن منتظر بمانید. پس از خوانش متن، تیم اماده سازی نسبت به صداگذاری و تنظیم فایل نهایی اقدام کرده و پس از آن محتوای درخواستی شما اماده خواهد بود.

بسیاری از فعالیت‌هایی که در زمینه سفارش نریشن فعال هستند مدت زمان معینی جهت آماده سازی فایل مورد نظر تعیین کرده‌اند. برای مثال به شما تضمین می‌دهند که ظرف مدت زمان 48 تا 72 ساعت سفارش شما مهیا خواهد شد. همچنین بسیاری از تیم های حرفه‌ای در رابطه با کیفیت سفارش ها ضمانت داده و تا آماده سازی فایل نهایی در سلیقه شما اصلاحیه ارسال کرده و نظرات خود را بیان نمایید.

تاکنون در رابطه با سفارش گویندگی متن صحبت کردیم. در این نوع از گویندگی، گوینده صرفا به متن توجه داشته و سعی دارد که متن را به نحو احسن بیان نماید. سبک دیگری از گویندگی مربوط به گویندگی بر روی محتوای ویدئویی یا فیلم می‌باشد. به این عمل اصطلاحا دوبله گفته می‌شود. به عبارت دیگر، دوبله کردن یا دوبلاژ، صداپیشگان یا دوبلورها به جای شخصیت‌های اصلی فیلم، انیمیشن، یا کارتون صحبت می‌کنند و صداهای مربوط به حالات مختلف را ادا می‌کنند.

در گذشته به دلیل عدم وجود امکانات کافی هنگام فیلم برداری کیفیت صداهای اصلی بازیگران مناسب نبوده و همین امر موجب میشد تا گفتارگردان‌ها مجددا دیالوگ‌های فیلمنامه را متناسب با حرکات دهان و لب بازیگران و با توجه به حس و فضای فیلم بیان کنند. امروزه دوبله صرفا برای تغییر زبان فیلم از زبان مبدا به زبان مقصد و گاه برای دلنشین سازی آواز بازیگر به کار می‌رود. در هر صورت یکی از فعالیت‌هایی که گویندگان نیز می‌‍توانند مشغول شوند، دوبله می‌باشد.

برای درخواست سفارش دوبله نیز شما بایستی تمام مراحل سفارش گویندگی را طی نمایید. با این تفاوت که علاوه بر تهیه متن دوبله، بایستی فایل (فیلم، ویدئو، انیمیشن، کارتون و ...) که صداگذاری بر روی آن انجام خواهد شد را باید آماده کنید. از طرفی دیگر اغلب برای سفارش دوبله بیش از یک گوینده نیاز می‌باشد. پس مسلما در تعیین هزینه سفارش دوبله با سفارش نریشن تفاوت وجود خواهد داشت. از طرفی دیگر تهیه فایل دوبله در مقایسه با خوانش متن به مدت زمان بیشتری نیاز دارد.

امر سفارش دوبله در مقایسه با سفارش گویندگی متن به مراتب سخت تر می‌باشد. چرا که در دوبله، دوبلور نه تنها باید حس و حال شخصیت اصلی را به خوبی منتقل کند بلکه باید به حرکات دهان، لب و تن صدای شخصیت توجه داشته باشد و همزمان و همراستا با شخصیت اصلی صحبت نموده و کلمات را بیان نماید.