دانلود افکت صدای چمدان رولینگ Eagle Creek - بدون بار - بوم، پلاستیک - 008 - پیچیدن - متوسط، خارج از محور، پشت میکروفون - XY، زوم

Eagle Creek rolling luggage - unloaded - canvas, plastic - 008 - cornering - medium, off axis, behind microphone - XY, Zoom H4n.
دسته بندی: سایر اشیاء
مدت زمان: 0:25
کیفیت: 96kHz, 24bit
نوع:
تاریخ افزودن: چهارشنبه, 16 آذر 1401
0:25
Eagle Creek rolling luggage - unloaded - canvas, plastic - 008 - cornering - medium, off axis, behind microphone - XY, Zoom H4n.