دانلود افکت صدای Food - lemon - medium thin slice - setting down and dropping on wooden cutting board - close perspective 1

Food - lemon - medium thin slice - setting down and dropping on wooden cutting board - close perspective 1.
دسته بندی: آشپزخانه
مدت زمان: 0:06
کیفیت: 96kHz, 24bit
نوع:
تاریخ افزودن: چهارشنبه, 16 آذر 1401
0:06
Food - lemon - medium thin slice - setting down and dropping on wooden cutting board - close perspective 1.