مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای قفس HD, SFX, 2014 0150

ماشین های الکتریکی رانندگی در بزرگراه, داخلی, چشم انداز, سفر در ثابت سرعت بدن افت می کند به اتصال در پایان.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: خودرو، ماشین
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها داخلیhighwayوسیله نقلیهرانندگی کردندروناتومبیل
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0382,0.0368,-0.0469,0.0524,-0.0515,0.0497,-0.0523,0.0426,-0.0405,0.0493,-0.053,0.043,-0.0496,0.0515,-0.045,0.0554,-0.0401,0.0453,-0.0452,0.049,-0.0559,0.0515,-0.0533,0.0604,-0.0545,0.0499,-0.0624,0.0518,-0.0571,0.0552,-0.0469,0.0491,-0.0523,0.0483,-0.0605,0.0556,-0.058,0.0493,-0.0649,0.071,-0.0651,0.0481,-0.0505,0.0543,-0.0551,0.0594,-0.0681,0.0557,-0.0717,0.056,-0.0672,0.0744,-0.0591,0.0598,-0.0693,0.0635,-0.071,0.0702,-0.0769,0.0669,-0.0694,0.0595,-0.0665,0.0725,-0.0643,0.0668,-0.0845,0.0627,-0.0731,0.0658,-0.0869,0.08,-0.0706,0.0749,-0.0664,0.0713,-0.0767,0.0586,-0.0725,0.0762,-0.0788,0.0842,-0.0844,0.0831,-0.1019,0.0699,-0.0998,0.0809,-0.0854,0.0857,-0.0922,0.0875,-0.0842,0.084,-0.0823,0.0823,-0.0875,0.0727,-0.1016,0.0873,-0.0908,0.097,-0.0831,0.0742,-0.0771,0.082,-0.0772,0.0755,-0.0748,0.078,-0.0863,0.0859,-0.0772,0.096,-0.0769,0.0693,-0.0821,0.0941,-0.0901,0.0748,-0.0742,0.0966,-0.063,0.0719,-0.0844,0.0788,-0.097,0.0771,-0.0682,0.0727,-0.0864,0.0787,-0.0871,0.0773,-0.0747,0.0754,-0.0932,0.0851,-0.0862,0.0913,-0.0749,0.0889,-0.0888,0.0858,-0.0822,0.0879,-0.0845,0.0837,-0.0899,0.1005,-0.0947,0.0774,-0.0812,0.0807,-0.0918,0.0732,-0.088,0.0844,-0.0675,0.0909,-0.076,0.0873,-0.0901,0.0923,-0.0891,0.0806,-0.0899,0.0773,-0.0776,0.086,-0.0787,0.0901,-0.0669,0.0703,-0.0803,0.0742,-0.0838,0.0853,-0.0993,0.0809,-0.0826,0.0819,-0.0791,0.09,-0.0807,0.0744,-0.0734,0.0826,-0.0822,0.0867,-0.0947,0.0836,-0.0696,0.0652,-0.0818,0.0804,-0.0671,0.0628,-0.0763,0.0847,-0.091,0.0717,-0.0744,0.0679,-0.0694,0.055,-0.065,0.0647,-0.0606,0.0666,-0.0721,0.0714,-0.064,0.0805,-0.0699,0.0709,-0.0804,0.0783,-0.0784,0.0764,-0.0723,0.0746,-0.075,0.0639,-0.0748,0.0728,-0.0715,0.062,-0.0781,0.0715,-0.0683,0.081,-0.0676,0.0589,-0.0658,0.0654,-0.0727,0.0663,-0.0775,0.0732,-0.0763,0.0728,-0.0636,0.072,-0.0656,0.0621,-0.0614,0.0633,-0.0759,0.0679,-0.0635,0.0602,-0.0609,0.0762,-0.0738,0.0576,-0.0675,0.0722,-0.0684,0.0705,-0.0689,0.0753,-0.0577,0.0795,-0.0624,0.0772,-0.0635,0.0753,-0.0756,0.0706,-0.0614,0.0704,-0.0641,0.0664,-0.0806,0.0622,-0.0686,0.0739,-0.0997,0.0781,-0.0613,0.0665,-0.0684,0.0704,-0.0711,0.064,-0.0707,0.0795,-0.0704,0.0636,-0.0713,0.0686,-0.0754,0.0686,-0.0705,0.074,-0.0712,0.0724,-0.0726,0.0786,-0.0767,0.0773,-0.0808,0.0938,-0.0623,0.0658,-0.0835,0.0769,-0.087,0.0815,-0.0732,0.0751,-0.0684,0.073,-0.0852,0.0881,-0.0852,0.0704,-0.092,0.0698,-0.0779,0.0789,-0.069,0.0666,-0.0685,0.0761,-0.0741,0.0758,-0.0599,0.0638,-0.0644,0.0738,-0.0655,0.0664,-0.0693,0.062,-0.0755,0.069,-0.0913,0.0862,-0.0829,0.0814,-0.0766,0.0905,-0.0837,0.0947,-0.0722,0.0713,-0.0723,0.0852,-0.1019,0.0929,-0.0873,0.102,-0.0985,0.0845,-0.0914,0.0854,-0.1153,0.1053,-0.096,0.0934,-0.0858,0.0838,-0.09,0.0995,-0.0976,0.0902,-0.0802,0.0831,-0.0973,0.0679,-0.0645,0.0699,-0.0691,0.0731,-0.0825,0.0714,-0.11,0.0926,-0.0815,0.0891,-0.0915,0.0924,-0.0746,0.0736,-0.0794,0.0861,-0.0985,0.0733,-0.0915,0.0806,-0.0994,0.0828,-0.0679,0.0818,-0.0942,0.0905,-0.0865,0.0818,-0.0991,0.1021,-0.0883,0.0824,-0.0818,0.0851,-0.0838,0.0923,-0.0847,0.0869,-0.0726,0.0768,-0.0873,0.1138,-0.1089,0.0934,-0.0841,0.087,-0.0877,0.1161,-0.0855,0.0907,-0.0932,0.0982,-0.0889,0.0937,-0.0635,0.0807,-0.0773,0.069,-0.0703,0.0854,-0.0646,0.0673,-0.1011,0.0764,-0.086,0.087,-0.0685,0.073,-0.0661,0.0882,-0.0874,0.0859,-0.0857,0.0825,-0.066,0.0647,-0.0628,0.0954,-0.0776,0.0808,-0.0861,0.0742,-0.093,0.0803,-0.0727,0.08,-0.0681,0.0844,-0.0841,0.0742,-0.0884,0.0948,-0.076,0.0775,-0.1068,0.0794,-0.0891,0.0906,-0.0747,0.0782,-0.0937,0.0861,-0.0798,0.0716,-0.0985,0.0768,-0.0852,0.0875,-0.0835,0.0763,-0.0804,0.0858,-0.1031,0.0985,-0.102,0.1016,-0.0805,0.0911,-0.0792,0.0671,-0.0845,0.0715,-0.0754,0.0966,-0.0854,0.0697,-0.0726,0.0683,-0.0793,0.0919,-0.0993,0.0889,-0.0755,0.087,-0.0698,0.0765,-0.079,0.08,-0.0724,0.0902,-0.0732,0.0636,-0.0792,0.0798,-0.0608,0.0645,-0.0823,0.072,-0.0883,0.0829,-0.0796,0.0949,-0.0715,0.0691,-0.0805,0.088,-0.0735,0.0914,-0.0914,0.0706,-0.0944,0.083,-0.1134,0.0795,-0.0888,0.0906,-0.0984,0.0803,-0.0796,0.0767,-0.0811,0.0809,-0.0812,0.0765,-0.0761,0.0749,-0.0896,0.0751,-0.0809,0.0808,-0.0782,0.0896,-0.0718,0.079,-0.0735,0.0766,-0.0805,0.0872,-0.0738,0.0718,-0.0851,0.0899,-0.0767,0.0935,-0.0786,0.0904,-0.0816,0.0778,-0.0831,0.0872,-0.0729,0.0725,-0.0731,0.0731,-0.0684,0.076,-0.0937,0.091,-0.0854,0.082,-0.0873,0.0974,-0.0898,0.0933,-0.1008,0.0805,-0.0927,0.0995,-0.0899,0.0907,-0.0826,0.0924,-0.0637,0.0802,-0.0818,0.0826,-0.0763,0.0744,-0.0813,0.0908,-0.0752,0.0759,-0.0671,0.0669,-0.0704,0.0776,-0.0746,0.0783,-0.0824,0.0776,-0.0876,0.0699,-0.0827,0.0662,-0.0687,0.0777,-0.0734,0.0776,-0.076,0.0962,-0.0791,0.0763,-0.0651,0.0746,-0.0808,0.0795,-0.0809,0.0808,-0.1084,0.0717,-0.0728,0.0995,-0.0834,0.0926,-0.0787,0.0755,-0.0761,0.0894,-0.0716,0.0803,-0.0862,0.0882,-0.0835,0.0908,-0.112,0.0755,-0.0925,0.0896,-0.0688,0.0696,-0.0702,0.0716,-0.0791,0.0964,-0.0839,0.0761,-0.0787,0.0832,-0.0822,0.0993,-0.0753,0.0833,-0.0814,0.1084,-0.089,0.0746,-0.0694,0.0833,-0.1054,0.0867,-0.0759,0.0852,-0.0742,0.0725,-0.0735,0.0688,-0.0777,0.0601,-0.0712,0.0698,-0.0677,0.0555,-0.0627,0.0636,-0.0606,0.0607,-0.0701,0.0938,-0.0852,0.0825,-0.0752,0.064,-0.0656,0.0631,-0.0665,0.0795,-0.0709,0.0772,-0.0618,0.0593,-0.0572,0.0638,-0.0595,0.0612,-0.0683,0.0672,-0.0646,0.0643,-0.0759,0.0687,-0.0898,0.0772,-0.0458,0.0522,-0.0696,0.0591,-0.0791,0.0683,-0.0643,0.0596,-0.0544,0.0688,-0.0522,0.0674,-0.0529,0.0654,-0.0678,0.052,-0.0565,0.0487,-0.0574,0.0637,-0.0639,0.0728,-0.0526,0.0688,-0.0552,0.0613,-0.0501,0.0574,-0.0501,0.0513,-0.0511,0.0554,-0.0519,0.0553,-0.0511,0.0574,-0.0623,0.0643,-0.0638,0.0485,-0.0603,0.0545,-0.0623,0.0638,-0.0844,0.0582,-0.066,0.0701,-0.0606,0.0654,-0.0687,0.0652,-0.063,0.0489,-0.0558,0.0599,-0.0533,0.058,-0.0604,0.0566,-0.0593,0.0575,-0.0571,0.0596,-0.0538,0.0569,-0.0546,0.0484,-0.0584,0.0543,-0.0626,0.052,-0.0549,0.0507,-0.0472,0.0532,-0.0491,0.051,-0.0707,0.0592,-0.0437,0.053,-0.053,0.061,-0.0564,0.0505,-0.0564,0.0674,-0.0507,0.0519,-0.054,0.0535,-0.0566,0.0582,-0.051,0.0538,-0.0588,0.0495,-0.0507,0.0579,-0.0813,0.0728,-0.065,0.0723,-0.0821,0.0643,-0.0768,0.0556,-0.0635,0.0661,-0.0654,0.0519,-0.0623,0.0599,-0.0635,0.0607,-0.0777,0.0693,-0.0926,0.0711,-0.0932,0.0775,-0.071,0.0678,-0.0657,0.0685,-0.0629,0.0718,-0.0766,0.0762,-0.0808,0.0758,-0.0963,0.0651,-0.0723,0.0931,-0.0755,0.0682,-0.0772,0.0843,-0.0848,0.0774,-0.0788,0.0861,-0.0792,0.0714,-0.0748,0.065,-0.0917,0.0889,-0.0747,0.0751,-0.0893,0.0939,-0.0882,0.079,-0.072,0.0837,-0.0798,0.0901,-0.0781,0.0667,-0.0807,0.071,-0.067,0.0647,-0.0745,0.0748,-0.0777,0.0807,-0.071,0.0738,-0.0834,0.0621,-0.0735,0.0686,-0.0705,0.0632,-0.0655,0.0692,-0.0715,0.0694,-0.064,0.0707,-0.1003,0.0855,-0.0734,0.095,-0.0711,0.0878,-0.0812,0.0835,-0.089,0.0656,-0.0854,0.0818,-0.0922,0.0995,-0.0811,0.0865,-0.0751,0.0934,-0.09,0.0853,-0.0958,0.0895,-0.079,0.0876,-0.0742,0.0753,-0.102,0.0958,-0.0921,0.079,-0.1107,0.0794,-0.0864,0.1003,-0.0905,0.0884,-0.0858,0.1095,-0.0735,0.0893,-0.0782,0.071,-0.086,0.0699,-0.085,0.0775,-0.0633,0.0753,-0.0845,0.0693,-0.074,0.0636,-0.0707,0.0863,-0.0752,0.0711,-0.0775,0.0552,-0.0739,0.07,-0.0652,0.061,-0.0652,0.0809,-0.0643,0.0643,-0.0881,0.0623,-0.0684,0.0796,-0.0617,0.0733,-0.0711,0.0646,-0.0826,0.0867,-0.0821,0.086,-0.0765,0.0801,-0.066,0.0804,-0.066,0.0706,-0.0603,0.061,-0.0563,0.0706,-0.064,0.071,-0.0772,0.085,-0.0828,0.0753,-0.0681,0.0907,-0.0881,0.0632,-0.08,0.0742,-0.069,0.069,-0.0843,0.0807,-0.0925,0.0777,-0.0727,0.0705,-0.0698,0.0892,-0.0739,0.0737,-0.0787,0.0823,-0.0687,0.0879,-0.0845,0.0848,-0.0774,0.0706,-0.0678,0.0704,-0.0646,0.0668,-0.075,0.0965,-0.0729,0.0647,-0.084,0.0759,-0.0874,0.0763,-0.0677,0.0888,-0.0735,0.0903,-0.0723,0.0743,-0.0801,0.0806,-0.0656,0.0764,-0.068,0.0778,-0.0701,0.0753,-0.0769,0.0653,-0.0954,0.0991,-0.0718,0.0706,-0.0725,0.0827,-0.0657,0.0593,-0.0607,0.0753,-0.071,0.074,-0.0687,0.0742,-0.0921,0.0659,-0.0706,0.0874,-0.0881,0.071,-0.0721,0.0788,-0.093,0.0697,-0.0816,0.0864,-0.072,0.0771,-0.1021,0.0772,-0.0687,0.0563,-0.0864,0.0721,-0.0798,0.0739,-0.083,0.0767,-0.07,0.0741,-0.0578,0.0691,-0.0659,0.0532,-0.071,0.0706,-0.0702,0.0597,-0.0816,0.0677,-0.0575,0.0527,-0.0562,0.0555,-0.0724,0.0699,-0.0972,0.0943,-0.1048,0.0636,-0.0605,0.063,-0.0732,0.0753,-0.0763,0.0699,-0.0604,0.0591,-0.0669,0.0559,-0.0694,0.0566,-0.0666,0.0674,-0.0704,0.066,-0.0561,0.0524,-0.0546,0.0582,-0.0644,0.0595,-0.0522,0.0656,-0.0532,0.0561,-0.0496,0.0589,-0.0623,0.0521,-0.0571,0.0533,-0.0658,0.0685,-0.0582,0.0518,-0.0533,0.0517,-0.0473,0.0588,-0.0696,0.0644,-0.0526,0.0644,-0.056,0.0696,-0.0674,0.064,-0.0653,0.0577,-0.0466,0.054,-0.0534,0.0495,-0.0564,0.0482,-0.0582,0.0524,-0.05,0.0523,-0.0558,0.0486,-0.0599,0.0552,-0.0522,0.0484,-0.065,0.0495,-0.0579,0.0506,-0.0481,0.0419,-0.0506,0.0483,-0.037,0.0364,-0.0382,0.0467,-0.0508,0.0454,-0.0418,0.0391,-0.0414,0.0365,-0.0476,0.0379,-0.0291,0.0366,-0.0336,0.0358,-0.035,0.0319,-0.0277,0.0422,-0.037,0.0353,-0.0281,0.0327,-0.0373,0.0294,-0.0278,0.0313,-0.0332,0.0377,-0.0354,0.0344,-0.0371,0.0393,-0.0451,0.0398,-0.0397,0.0376,-0.044,0.0489,-0.0374,0.0415,-0.0349,0.0371,-0.0434,0.0459,-0.0508,0.0585,-0.0401,0.0499,-0.0376,0.0454,-0.042,0.0427,-0.0379,0.0375,-0.036,0.0465,-0.0395,0.0391,-0.039,0.0446,-0.0394,0.0348,-0.0365,0.0361,-0.0339,0.0373,-0.0417,0.0359,-0.0418,0.041,-0.0424,0.041,-0.0468,0.0461,-0.0466,0.0432,-0.0423,0.0525,-0.0432,0.0448,-0.0448,0.0428,-0.0431,0.0388,-0.0452,0.0448,-0.0536,0.0417,-0.0602,0.0457,-0.0452,0.0425,-0.0487,0.0572,-0.0497,0.0536,-0.064,0.0495,-0.0501,0.0515,-0.0368,0.0523,-0.0526,0.043,-0.0566,0.058,-0.0557,0.0677,-0.0443,0.0551,-0.042,0.0445,-0.0864,0.0502,-0.0609,0.0453,-0.0501,0.0479,-0.0501,0.0554,-0.0553,0.0492,-0.0591,0.0483,-0.0555,0.0443,-0.0575,0.0544,-0.064,0.0767,-0.0588,0.0589,-0.0594,0.071,-0.0682,0.0724,-0.0587,0.068,-0.0481,0.0624,-0.0603,0.0568,-0.0625,0.0813,-0.0551,0.0544,-0.0607,0.0581,-0.0573,0.0639,-0.0812,0.0583,-0.065,0.0698,-0.0582,0.0664,-0.0678,0.057,-0.0578,0.0616,-0.0677,0.0864,-0.0523,0.0439,-0.0435,0.0422,-0.047,0.053,-0.0557,0.0619,-0.0448,0.0535,-0.0628,0.0795,-0.0832,0.0619,-0.0511,0.053,-0.0517,0.0535,-0.061,0.0506,-0.0539,0.0648,-0.0439,0.0466,-0.0544,0.0518,-0.0447,0.0423,-0.0444,0.0461,-0.0425,0.0492,-0.0442,0.0464,-0.0447,0.0475,-0.0543,0.045,-0.0407,0.0381,-0.0382,0.0393,-0.0435,0.0465,-0.0433,0.0416,-0.0478,0.0426,-0.044,0.0499,-0.0556,0.0612,-0.0518,0.0383,-0.0468,0.0479,-0.0435,0.0445,-0.0563,0.0498,-0.0462,0.0464,-0.04,0.0402,-0.0446,0.0449,-0.052,0.0665,-0.0392,0.0396,-0.0478,0.045,-0.0511,0.0454,-0.0461,0.0436,-0.0499,0.0412,-0.0493,0.0458,-0.0668,0.0498,-0.0619,0.0609,-0.0508,0.0465,-0.061,0.0699,-0.0462,0.0459,-0.0551,0.0491,-0.0536,0.0471,-0.0532,0.0566,-0.0494,0.0516,-0.0493,0.0491,-0.047,0.0456,-0.0473,0.0388,-0.0496,0.0422,-0.0481,0.0483,-0.0414,0.0455,-0.0365,0.0478,-0.037,0.0439,-0.0437,0.0388,-0.0397,0.0327,-0.0332,0.0437,-0.0382,0.0331,-0.0313,0.0386,-0.0306,0.0304,-0.0421,0.0378,-0.1015,0.0534,-0.0542,0.045,-0.0374,0.0348,-0.0272,0.0272,-0.035,0.0291,-0.043,0.0364,-0.0411,0.0414,-0.0386,0.0371,-0.0403,0.039,-0.0303,0.0298,-0.0517,0.0561,-0.0439,0.0458,-0.0457,0.0389,-0.0356,0.0352,-0.0401,0.0394,-0.0383,0.0386,-0.0355,0.034,-0.0368,0.0361,-0.0417,0.0436,-0.0425,0.0372,-0.0347,0.0303,-0.033,0.0293,-0.0368,0.0392,-0.0343,0.039,-0.0347,0.0299,-0.0296,0.0362,-0.0284,0.0275,-0.0298,0.0349,-0.0262,0.0291,-0.0294,0.0387,-0.0272,0.0216,-0.0237,0.0255,-0.0309,0.0239,-0.0236,0.0249,-0.0333,0.0305,-0.0195,0.0264,-0.0208,0.0205,-0.0167,0.0179,-0.019,0.0199,-0.0181,0.0203,-0.0182,0.018,-0.0228,0.0192,-0.0195,0.019,-0.0168,0.018,-0.0167,0.0216,-0.0161,0.0162,-0.014,0.0135,-0.0123,0.0139,-0.0158,0.0115,-0.0129,0.0112,-0.0127,0.0109,-0.008,0.0112,-0.01,0.0125,-0.0119,0.0121,-0.0098,0.0112,-0.0116,0.0107,-0.0089,0.0073,-0.0085,0.0081,-0.0108,0.0141,-0.0069,0.007]
در حال بارگذاری
2:13
ماشین های الکتریکی رانندگی در بزرگراه, داخلی, چشم انداز, سفر در ثابت سرعت بدن افت می کند به اتصال در پایان.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم