دانلود افکت صدای Onion skin peeling and removing skin from a medium distance - XY stereo

Onion skin peeling and removing skin from a medium distance - XY stereo.
دسته بندی: آشپزخانه
مدت زمان: 0:06
کیفیت: 96kHz, 24bit
نوع:
تاریخ افزودن: چهارشنبه, 16 آذر 1401
0:06
Onion skin peeling and removing skin from a medium distance - XY stereo.
شماره
دسته بندی
آشپزخانه
مشخصات فنی
96kHz, 24bit