دانلود افکت صدای Popcorn - active popping, crackle, popping in metal pan

Popcorn - active popping, crackle, popping in metal pan.
دسته بندی: آشپزخانه
مدت زمان: 0:18
کیفیت: 48kHz, 24bit
نوع:
تاریخ افزودن: چهارشنبه, 16 آذر 1401
0:18
Popcorn - active popping, crackle, popping in metal pan.
شماره
دسته بندی
آشپزخانه
مشخصات فنی
48kHz, 24bit