دانلود افکت صدای Room tone in a condo kitchen with background fridge running and house settling - ORTF stereo

Room tone in a condo kitchen with background fridge running and house settling - ORTF stereo.
دسته بندی: آپارتمان
مدت زمان: 1:34
کیفیت: 96kHz, 24bit
نوع:
تاریخ افزودن: پنج‌شنبه, 17 آذر 1401
1:34
Room tone in a condo kitchen with background fridge running and house settling - ORTF stereo.