دانلود افکت صدای Sewing machine - Designer Brilliance 80 - needle shifting 24

Sewing machine - Designer Brilliance 80 - needle shifting 24.
دسته بندی: لوازم برقی
مدت زمان: 0:01
کیفیت: 96kHz, 24bit
نوع:
تاریخ افزودن: چهارشنبه, 16 آذر 1401
0:01
Sewing machine - Designer Brilliance 80 - needle shifting 24.
شماره
دسته بندی
لوازم برقی
مشخصات فنی
96kHz, 24bit