دانلود افکت صدای The Soundcatcher Antique Grinder Metal Open Medium Speed 10 3 2

Antique metal grinder in motion, open lid, medium speed (2), piezo disc recording.
دسته بندی: آشپزخانه
مدت زمان: 0:07
کیفیت: 96kHz, 24bit
نوع:
تاریخ افزودن: چهارشنبه, 16 آذر 1401
0:07
Antique metal grinder in motion, open lid, medium speed (2), piezo disc recording.