دانلود افکت صدای نوشتن با قلم توپ - چندین برداشت

نوشتن با قلم توپ - چندین برداشت.
دسته بندی: سایر اشیاء
مدت زمان: 1:54
کیفیت: 96kHz, 24bit
نوع:
تاریخ افزودن: چهارشنبه, 16 آذر 1401
1:54
نوشتن با قلم توپ - چندین برداشت.
شماره
دسته بندی
سایر اشیاء
مشخصات فنی
96kHz, 24bit