دانلود افکت صدای تراش و تراش دستگیره درب آپارتمان

تراش و تراش دستگیره درب آپارتمان
دسته بندی: در و پنجره
مدت زمان: 0:01
کیفیت: 44.1kHz, 16bit
نوع:
تاریخ افزودن: چهارشنبه, 16 آذر 1401
0:01
تراش و تراش دستگیره درب آپارتمان
شماره
دسته بندی
در و پنجره
مشخصات فنی
44.1kHz, 16bit