توجه: صدای واترمارک (کپی رایت سانداسنپ) که در زمان پخش به گوش میرسد پس از دانلود فایل اصلی حذف خواهد شد و شما فایل با کیفیت و اصلی را دریافت خواهید کرد.
در حال مشاهده 1 تا 20 از 4,209 صدا
فقط با اشتراک
در حال بارگذاری
0:47
Metal friction - shaking a small rusty metal hatch - contact microphone.
در حال بارگذاری
0:19
Large rolling metal door - open and close, metallic scratching, scraping. (1)
در حال بارگذاری
0:03
Metal rolling and rummaging, garage door.
فقط با اشتراک
در حال بارگذاری
0:12
Metal - scraping - van door key on metal - rhythmic - Neumann RSM 191 - MS decoded.
در حال بارگذاری
0:15
Large rolling metal door - open and close, chain and gear movement, close perspective. (2)
فقط با اشتراک
در حال بارگذاری
0:18
Large rolling metal door - open and close, metallic scratching, scraping. (2)
فقط با اشتراک
در حال بارگذاری
0:05
Doorknob package - inner plastic packaging - smaller - turning - quick - short and bright 1.
فقط با اشتراک
در حال بارگذاری
0:02
Doorknob package - inner plastic packaging - smaller - turning in hand - quick 1.
فقط با اشتراک
در حال بارگذاری
0:06
Deadbolt package - turning in hand - grabbing.

جدیدترین محصولات فروشگاه

فقط با اشتراک
در حال بارگذاری
0:18
Doorknob package - inner plastic packaging - smaller - turning - quick - long 2.
در حال بارگذاری
0:05
Doorknob package - inner plastic packaging - smaller - turning in hand 2.
در حال بارگذاری
0:09
Doorknob package - inner plastic packaging - smaller - turning - quick - squeezing 1.
فقط با اشتراک
در حال بارگذاری
0:06
Doorknob package - inner plastic packaging - larger - turning in hand - short 1.
در حال بارگذاری
0:06
Doorknob package - inner plastic packaging - smaller - turning - quick - short 2.
فقط با اشتراک
در حال بارگذاری
0:09
Doorknob package - inner plastic packaging - smaller - turning - quick - popping 1.
فقط با اشتراک
در حال بارگذاری
0:10
Deadbolt package - turning in hand - grabbing and rattling.
فقط با اشتراک
در حال بارگذاری
0:07
Doorknob package - empty box - turning in hand 1.
فقط با اشتراک
در حال بارگذاری
0:07
Doorknob package - inner plastic packaging - smaller - turning - quick - swiping and flicking 2.
فقط با اشتراک
در حال بارگذاری
0:03
Doorknob package - inner plastic packaging - smaller - turning in hand - short 1.
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم