دانلود افکت صدای تلفن همراه - پرسپکتیو نزدیک - لرزش در دست - 2 وزوز کوتاه - تکرار 4 بار

تلفن همراه - پرسپکتیو نزدیک - لرزش در دست - 2 وزوز کوتاه - تکرار 4 بار.
دسته بندی: تلفن
مدت زمان: 0:05
کیفیت: 96kHz, 24bit
نوع:
تاریخ افزودن: چهارشنبه, 16 آذر 1401
0:05
تلفن همراه - پرسپکتیو نزدیک - لرزش در دست - 2 وزوز کوتاه - تکرار 4 بار.