دانلود افکت صدای در - درب کوچک فولادی - در ورودی غار - برخورد با بنک - صدای تند تند - بیشه کردربرگ

Door - small steel door - at the entrance of a cave - hitting bonk - loud rattling - Keerderberg groeve.
دسته بندی: در و پنجره
مدت زمان: 0:01
کیفیت: 96kHz, 24bit
نوع:
تاریخ افزودن: پنج‌شنبه, 17 آذر 1401
0:01
Door - small steel door - at the entrance of a cave - hitting bonk - loud rattling - Keerderberg groeve.