دانلود افکت صدای Foley Household Old Farm House Big Door Open Draft Excluder Brushinge On Carpet Handle Release HutchSFX

Old Farm House Big Door Open, Draft Excluder Brushing On Carpet With Handle Release
دسته بندی: در و پنجره
مدت زمان: 0:04
کیفیت: 44.1kHz, 16bit
نوع:
تاریخ افزودن: چهارشنبه, 16 آذر 1401
برچسب های مرتبط
در، دربdoorwayچوبچوبی
0:04
Old Farm House Big Door Open, Draft Excluder Brushing On Carpet With Handle Release
شماره
دسته بندی
در و پنجره
تولید کننده
نوین استودیو
مشخصات فنی
44.1kHz, 16bit
برچسب های مرتبط
در، دربdoorwayچوبچوبی