دانلود افکت صدای Keys on keychain rattling and jingling and releasing with a ring

Keys on keychain rattling and jingling and releasing with a ring
دسته بندی: در و پنجره
مدت زمان: 0:01
کیفیت: 44.1kHz, 16bit
نوع:
تاریخ افزودن: پنج‌شنبه, 17 آذر 1401
برچسب های مرتبط
در، دربdoorwayکلیدکلیدها
0:01
Keys on keychain rattling and jingling and releasing with a ring
شماره
دسته بندی
در و پنجره
تولید کننده
نوین استودیو
مشخصات فنی
44.1kHz, 16bit
برچسب های مرتبط
در، دربdoorwayکلیدکلیدها