دانلود افکت صدای Telephone - Siemens H70 (1975) - handset - picking up and setting down roughly in cradle 1

Telephone - Siemens H70 (1975) - handset - picking up and setting down roughly in cradle 1.
دسته بندی: تلفن
مدت زمان: 0:04
کیفیت: 96kHz, 24bit
نوع:
تاریخ افزودن: چهارشنبه, 16 آذر 1401
0:04
Telephone - Siemens H70 (1975) - handset - picking up and setting down roughly in cradle 1.