دانلود افکت صدای درب تئاتر - سنگین و چوبی - فضای بزرگ - باز کردن قفل، حرکت دسته و جیرجیر قفل 1

درب تئاتر - سنگین و چوبی - فضای بزرگ - باز شدن قفل، حرکت دسته و جیرجیر قفل 1.
دسته بندی: در و پنجره
مدت زمان: 0:35
کیفیت: 96kHz, 24bit
نوع:
تاریخ افزودن: چهارشنبه, 16 آذر 1401
0:35
درب تئاتر - سنگین و چوبی - فضای بزرگ - باز شدن قفل، حرکت دسته و جیرجیر قفل 1.