دانلود افکت صدای Wooden apartment master washroom door A, opening and shutting in a series, inside perspective from a medium distance-3

Wooden apartment master washroom door A, opening and shutting in a series, inside perspective from a medium distance, XY stereo.
دسته بندی: در و پنجره
مدت زمان: 1:25
کیفیت: 96kHz, 24bit
نوع:
تاریخ افزودن: پنج‌شنبه, 17 آذر 1401
1:25
Wooden apartment master washroom door A, opening and shutting in a series, inside perspective from a medium distance, XY stereo.