مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود 2,115 افکت صدای نمونه

برچسب های مرتبط با صدای نمونه

موبایل

نمونه

پیامک، sms، اس ام اس

اس ام اس صدا

خلاصه زنگ

پیام هشدار

اس ام اس هشدار

ناقوس، زنگوله

موزیکال

جعبه موسیقی

فلزی زنگ

بل نمونه

چنگ arpeggio

چنگ نمونه

مصنوعی اثر

فضای fx

توضیحات کتابخانه جلوه های صوتی ویدئو

اف اکس

رشته ها نمونه

فلزی fx

کشو

موسیقی

رشته ها

باس دوتایی

جیر جیر کردن

توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
فقط با اشتراک
در حال بارگذاری
0:02
Sample sms alarm موبایل
فقط با اشتراک
در حال بارگذاری
0:07
bell sample/افکت چنگ
فقط با اشتراک
در حال بارگذاری
0:06
اف اکس سمپل /فلزی /sample metal FX
در حال بارگذاری
0:02
دو باس زهی - متمایل - اسلاید پایین, بالا زمین مانند accelarate ماشین, revs, ابتدا 1.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: جمعه, ۱۹ اردیبهشت ۹۹
اشتراک گذاری
در حال بارگذاری
0:02
دو باس زهی - متمایل - اسلاید پایین, بالا زمین مانند accelarate ماشین, revs, scratch 2.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: جمعه, ۱۹ اردیبهشت ۹۹
اشتراک گذاری
در حال بارگذاری
0:02
دو باس زهی - متمایل - اسلاید پایین, بالا زمین مانند accelarate ماشین, revs, ابتدا 3.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: جمعه, ۱۹ اردیبهشت ۹۹
اشتراک گذاری
در حال بارگذاری
0:02
دو باس زهی - متمایل - اسلاید پایین, پایین, زمین, تنوع تن کاهش هارمونیک سکته مغزی...
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: جمعه, ۱۹ اردیبهشت ۹۹
اشتراک گذاری
در حال بارگذاری
0:02
دو باس زهی - متمایل - اسلاید پایین, پایین, زمین, تنوع تن کاهش هارمونیک سکته مغزی...
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: جمعه, ۱۹ اردیبهشت ۹۹
اشتراک گذاری
در حال بارگذاری
0:02
دو باس زهی - متمایل - اسلاید پایین, متوسط زمین تن کاهش هارمونیک سکته مغزی قدرت پایین 1.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: جمعه, ۱۹ اردیبهشت ۹۹
اشتراک گذاری
در حال بارگذاری
0:02
دو باس زهی - متمایل - اسلاید پایین, متوسط زمین تن کاهش هارمونیک سکته مغزی قدرت پایین 2.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: جمعه, ۱۹ اردیبهشت ۹۹
اشتراک گذاری
در حال بارگذاری
0:02
دو باس زهی - متمایل - اسلاید بالا زمین هارمونیک سکته مغزی, تعلیق, نشان می دهد متوسط...
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: جمعه, ۱۹ اردیبهشت ۹۹
اشتراک گذاری
در حال بارگذاری
0:02
دو باس زهی - متمایل - اسلاید بالا زمین هارمونیک سکته مغزی, تعلیق, نشان می دهد متوسط...
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: جمعه, ۱۹ اردیبهشت ۹۹
اشتراک گذاری
در حال بارگذاری
0:01
دو باس زهی - متمایل - اسلاید بالا زمین هارمونیک سکته مغزی, تعلیق, نشان می دهد متوسط...
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: جمعه, ۱۹ اردیبهشت ۹۹
اشتراک گذاری
در حال بارگذاری
0:02
دو باس زهی - متمایل - اسلاید بالا و پایین زمین هارمونیک سکته مغزی, تعلیق, نشان می دهد, رسانه تعظیم...
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: جمعه, ۱۹ اردیبهشت ۹۹
اشتراک گذاری
در حال بارگذاری
0:02
دو باس زهی - متمایل - اسلاید بالا و پایین زمین هارمونیک سکته مغزی, تعلیق, نشان می دهد, رسانه تعظیم...
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: جمعه, ۱۹ اردیبهشت ۹۹
اشتراک گذاری
در حال بارگذاری
0:04
دو باس زهی - متمایل - اسلاید بالا و پایین زمین دم هارمونیک سکته مغزی, تعلیق, نشان می دهد,...
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: جمعه, ۱۹ اردیبهشت ۹۹
اشتراک گذاری
در حال بارگذاری
0:03
دو باس زهی - متمایل - اسلاید بالا و پایین زمین دم هارمونیک سکته مغزی, تعلیق, نشان می دهد,...
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: جمعه, ۱۹ اردیبهشت ۹۹
اشتراک گذاری
در حال بارگذاری
0:02
دو باس زهی - متمایل - اسلاید بالا و متوسط زمین هارمونیک سکته مغزی, تعلیق, نشان می دهد متوسط...
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: جمعه, ۱۹ اردیبهشت ۹۹
اشتراک گذاری
در حال بارگذاری
0:02
دو باس زهی - متمایل - اسلاید بالا و متوسط زمین هارمونیک سکته مغزی, تعلیق, نشان می دهد متوسط...
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: جمعه, ۱۹ اردیبهشت ۹۹
اشتراک گذاری
در حال بارگذاری
0:02
دو باس زهی - شکوه و شکایت کردن - تعظیم فشار بر رشته صدایی مانند چوب شکوه ابتدا در...
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: جمعه, ۱۹ اردیبهشت ۹۹
اشتراک گذاری
درحال پخش: Sample sms alarm موبایل
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم