مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود 906 افکت صدای عملکرد بدن

صداهای مربوط به انسان

پا

دهان

صحبت کردن

نوزاد

تشویق و تحسین

عملکرد بدن

آسیب دیدگی

پرت شدن

کودکان

هم همه، جمعیت

سایر صداهای مرتبط با انسان

گوینده نریشن

توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
تولید ملی
در حال بارگذاری
0:01
افتادن انسان روی زمین 2
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz, 327bit
تاریخ اضافه شدن: سه شنبه, ۱۳ آبان ۹۹
اشتراک گذاری
تولید ملی
در حال بارگذاری
0:02
افتادن انسان روی زمین
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz, 324bit
تاریخ اضافه شدن: سه شنبه, ۱۳ آبان ۹۹
اشتراک گذاری
در حال بارگذاری
0:03
CPR bag - exhaling, long and intense (3).
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۰۳ شهریور ۹۹
اشتراک گذاری
در حال بارگذاری
0:03
CPR bag - bag squeezing in an inhale, crinkling tube.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۰۳ شهریور ۹۹
اشتراک گذاری
در حال بارگذاری
0:18
CPR bag - bag squeezing in an inhale, with airburst.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۰۳ شهریور ۹۹
اشتراک گذاری
در حال بارگذاری
0:18
CPR bag - bag squeezing in an inhale, with airburst.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۰۳ شهریور ۹۹
اشتراک گذاری
در حال بارگذاری
0:19
CPR bag - bag squeezing in an inhale, with airburstly (2).
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۰۳ شهریور ۹۹
اشتراک گذاری
در حال بارگذاری
0:04
CPR bag - bag squeezing in an inhale, with airburst, rapid.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۰۳ شهریور ۹۹
اشتراک گذاری
در حال بارگذاری
0:21
CPR bag - bag squeezing in an inhale, with back pressure and valve release.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۰۳ شهریور ۹۹
اشتراک گذاری
در حال بارگذاری
0:01
CPR bag - bag squeezing in an inhale, with rubbing (1).
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۰۳ شهریور ۹۹
اشتراک گذاری
در حال بارگذاری
0:32
CPR bag - bag squeezing in an inhale, with rubbing (2).
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۰۳ شهریور ۹۹
اشتراک گذاری
در حال بارگذاری
0:06
CPR bag -bag releasing in an exhale, triple.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۰۳ شهریور ۹۹
اشتراک گذاری
در حال بارگذاری
0:06
CPR bag -bag releasing in an exhale, rubber release.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۰۳ شهریور ۹۹
اشتراک گذاری
در حال بارگذاری
0:03
CPR bag -bag releasing in an exhale, rapid bursts
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۰۳ شهریور ۹۹
اشتراک گذاری
در حال بارگذاری
0:03
CPR bag -bag releasing in an exhale, rapid bursts.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۰۳ شهریور ۹۹
اشتراک گذاری
در حال بارگذاری
0:02
CPR bag -bag releasing in an exhale, rapid bursts.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۰۳ شهریور ۹۹
اشتراک گذاری
در حال بارگذاری
0:07
CPR bag -bag releasing in an exhale, delayed release, triple.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۰۳ شهریور ۹۹
اشتراک گذاری
در حال بارگذاری
0:01
تنها انسان ضربان قلب.
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۲۷ مرداد ۹۹
اشتراک گذاری
در حال بارگذاری
0:01
تنها انسان ضربان قلب.
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۲۷ مرداد ۹۹
اشتراک گذاری
در حال بارگذاری
0:01
تنها انسان ضربان قلب.
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۲۷ مرداد ۹۹
اشتراک گذاری

بدن انسان از جمله سازمان‌های منسجم عملکردی می‌باشد. ساختار بدن انسان از تعداد بیشماری سلول مختلف تشکیل شده‌است که نحوه قرارگیری سلول‌ها در کنار هم اجزای مختلف بدن را می‌سازد. سلول‌های مختلف که وظایف و کار معین خود را دارند کنار یکدیگر گرد آمده و بطور هماهنگ اعمال خاصی را انجام می‌دهند و بافت نامیده می‌شوند. در بدن انسان سه نوع بافت اساسی خونی، بافت استخوانی و بافت چربی وجود دارد. اندام‌ها از بافت تشکیل شده و مجموعی از آن‌ها دستگاه‌های مختلف بدن را تشکیل می‌دهد. ادامه حیات انسان را عملکرد منظم مجموعه‌ای از دستگاه‌ها از جمله دستگاه عصبی، دستگاه گردش خون، دستگاه گوارش، دستگاه تنفسی، دستگاه عضلانی و دستگاه اسکلتی تضمین می‌کند.

صدای بدن انسان، از قلب تا معده

هر یک از اجزا در جایگاه خود دارای اهمیت فراوانی است و عملکرد یک عضو بر کارایی اعضا دیگر تاثیر می‌گذارد. عملکرد برخی از دستگاه‌ها ارادی بوده و برخی دیگر بصورت غیر ارادی تحت فرمان مغز به فعالیت می‌پردازند. به عبارت دیگر، اجزای دستگاه حرکتی تحت کنترل اراده انسان می‌باشد ولی بسیاری از فعالیت‌های دستگاه گوارش، تنفس، خون، عصبی توسط مغز و هورمونها و دیگر عوامل کنترل می‌شود. فعالیت هر دستگاه و اندام موجب ایجاد صدا و پخش آن در محیط خواهد شد. برای مثال صدای جویدن و آسیاب کردن غذا با دندان‌ها و سپس قورت دادن آن یکی از این صداها می‌باشد.

حیاتی‌ترین و مهم‌ترین صدای عملکرد بدن مربوط به صدای تپش قلب و ضربان قلب خواهد بود. بوسیله این صدا میتوان از زنده بودن فرد اطمینان کسب کرد. صدای تپش قلب علاوه بر آنکه دلیلی بر حیات فرد به پزشکان و متخصصان در تشخیص صحت عملکرد قلب یا پی بردن به بیماری‌های قلبی عروقی نیز کمک خواهد کرد. بواسطه حرکات ریه و دیافراگم و مکش هوا به درون دستگاه تنفسی، صدای تنفس انسان تولید می‌شود که در بسیاری از مواقع صدای تنفس آهسته قابل تشخیص نبوده و در صورت بروز بیماری اغلب صدای تنفس با خس خس و خرناس همراه می‌شود. برخی از افراد که فعالیت بدنی سنگین انجام می‌دهند و اکسیژن کمتری به ریه‌های آنان میرسد نیز صدای نفس نفس زدن آنان شنیده می‌شود. صدای سرفه نیز می‌تواند به عنوان یک نشانه جهت هشدار بیماری در دستگاه تنفس باشد یا به علت پاکسازی گلو و خارج کردن خلط صورت بگیرد. فعالیت‌های مهم دیگری نیز در دسته صداهای مربوط به انسان و بدن قرار می‌گیرد، برای مثال صدای گریه و صدای خنده انسان یکی از ساده‌ترین و پیش پا افتاده‌ترین صداهای بدن می‌باشد که هریک عواطف و احساسات متفاوتی را نمایش می‌دهد.

برخی از صداهای عملکرد بدن انسان در پاسخ به محرک‌های درونی یا بیرونی اتفاق می‌افتد. عطسه انسان که به عنوان یک عامل دفاعی جهت خارج کردن میکروارگانیسم‌ها از اندام‌های فوقانی بدن است، یکی از این اعمال می‌باشد. بسیاری از انسان‌ها در مواجه با عامل بیرونی ترسناک نیز صدای جیغ‌شان در فضا پخش می‌شود که یک انعکاس دفاعی بدن می‌باشد.

دستگاه گوارش نیز برای حفظ سلامت بدن و پاسخ به محرک درونی و بیرونی اعمالی انجام می‌دهد، برای مثال فرد ممکن است در اثر تحریک معده و روده مجبور به استفراغ باشد، این عمل بدلیل خالی کردن محتویات معده و ابتدا روده انجام می‌شود و بدن را از بیماری‌ها حفظ می‌کند، البته نشانه بیماری نیز به شمار می‌رود. 

نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم