مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود 1,261 افکت صدای جنگ

برچسب های مرتبط با صدای جنگ

جنگیدن

نبرد

جنگ

شمشیر

مبارزه با شمشیر

شمشیر زن

کمان

تیراندازی با کمان

تیر و کمان

سلاح

قدرت زره پوش

ماشین جنگی

شلیک اسلحه

تفنگ ها

منطقه جنگی

سلاح جنگی

اسلحه

شلیک سلاح

تفنگ

توپخانه

مسلسل

تیراندازی کردن

تیراندازی

آتش سلاح

شلیک

تک تیرانداز

انفجار

بمب

انفجار تانکر بنزین

نارنجک

انفجارهای بمبی

موشک

خمپاره

راکت

چوبی

قدیمی

توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
فقط با اشتراک
در حال بارگذاری
0:11
جنگ با شمشیر و سلاح های قدیمی ، سروصدای جنگجویان
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz, 320bit
کانال: حسین صدا
اشتراک گذاری
فقط با اشتراک
در حال بارگذاری
0:01
برخورد تیر ، تیر کمان با بدن و آخ گفتن6
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz, 328bit
کانال: حسین صدا
اشتراک گذاری
فقط با اشتراک
در حال بارگذاری
0:01
برخورد تیر ، تیر کمان با بدن و آخ گفتن 3
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz, 327bit
کانال: حسین صدا
اشتراک گذاری
فقط با اشتراک
در حال بارگذاری
0:01
برخورد تیر ، تیر کمان با بدن و آخ گفتن 2
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz, 328bit
کانال: حسین صدا
اشتراک گذاری
فقط با اشتراک
در حال بارگذاری
0:01
برخورد تیر ، تیر کمان با بدن و آخ گفتن
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz, 326bit
کانال: حسین صدا
اشتراک گذاری
فقط با اشتراک
در حال بارگذاری
0:01
برخورد تیر ، تیر کمان با زره
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz, 325bit
کانال: حسین صدا
اشتراک گذاری
فقط با اشتراک
در حال بارگذاری
2:10
میدان جنگ بتلفیلد
نوع فایل
audio/mpeg
441kHz, 128bit
کانال: حسین صدا
اشتراک گذاری
فقط با اشتراک
در حال بارگذاری
0:11
شلیک سلاح سنگین از فاصله دور
نوع فایل
audio/mpeg
441kHz, 128bit
کانال: حسین صدا
اشتراک گذاری
فقط با اشتراک
در حال بارگذاری
0:14
شلیک سلاح سنگین 2
نوع فایل
audio/mpeg
441kHz, 128bit
کانال: حسین صدا
اشتراک گذاری
فقط با اشتراک
در حال بارگذاری
0:15
شلیک سلاح سنگین
نوع فایل
audio/mpeg
441kHz, 128bit
کانال: حسین صدا
اشتراک گذاری
فقط با اشتراک
در حال بارگذاری
0:16
شلیک مسلسل دور و نزدیک 2
نوع فایل
audio/mpeg
441kHz, 128bit
کانال: حسین صدا
اشتراک گذاری
فقط با اشتراک
در حال بارگذاری
0:12
تیر اندازی همزمان در خط مقدم و پاسخ شلیک از روبرو
فقط با اشتراک
در حال بارگذاری
0:13
تیر اندازی همزمان در خط مقدم2
نوع فایل
audio/mpeg
441kHz, 128bit
کانال: حسین صدا
اشتراک گذاری
فقط با اشتراک
در حال بارگذاری
0:07
شلیک اسنایپر و کشیدن گلنلدن
نوع فایل
audio/mpeg
441kHz, 128bit
کانال: حسین صدا
اشتراک گذاری
فقط با اشتراک
در حال بارگذاری
0:04
انفجار ناشی از بنزین و گازوئیل
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz, 321bit
کانال: حسین صدا
اشتراک گذاری
فقط با اشتراک
در حال بارگذاری
0:02
انفجار نارنجک
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz, 324bit
کانال: حسین صدا
اشتراک گذاری
فقط با اشتراک
در حال بارگذاری
0:02
انفجار نارنجک قدیمی
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz, 324bit
کانال: حسین صدا
اشتراک گذاری
فقط با اشتراک
در حال بارگذاری
0:06
انفجار بمب راکت خمپاره نارنجک 3
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz, 321bit
کانال: حسین صدا
اشتراک گذاری
فقط با اشتراک
در حال بارگذاری
0:02
شلیک منجنیق 3
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz, 227bit
کانال: حسین صدا
اشتراک گذاری
فقط با اشتراک
در حال بارگذاری
0:01
شلیک کردن منجنیق
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz, 227bit
کانال: حسین صدا
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم